Nyheter

Nämnd förordar flytt av biblioteket

Nyheter Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde under skärtorsdagen lämnades ett enigt beslut om flytt av biblioteket vid Fenix till en centrumnära lokal

Här var den bästa lokalen för biblioteket. Arkivbild

Under hösten har kultur- och fritidsförvaltningen arbetat med att finna alternativa lokaler för en temporär lösning. Planen var först att flytta biblioteket till Skänkelunds lokaler i Vaggeryd för att tillmötesgå kraven om centrumnära placering samtidigt som det skulle vara kostnadseffektivt. Alternativet pausades vid kommunstyrelsens arbetsutskott i februari i år och lämnades över till partigrupperna. I mars beslutade kultur- och fritidsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur en permanent flytt av biblioteket på Fenix kunde göras till ett mer centralt läge. Då dök Handelsbankens lokaler upp i politikernas tankar och vid skärtorsdagens sammanträde beslutades enhälligt att det sistnämnda förslaget var det bästa.

– Vi fick en bra redogörelse av Åsa Storck som är bibliotekschef. Vi beslutar att vi anmodar kommunfullmäktige om att godkänna flytt av biblioteket i Vaggeryd. Vårt beslut grundar sig i att Handelsbankens gamla lokaler är bäst lämpade och tillgängligheten dit är stor, menar Sverker Bernhardsson (C) ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Nämndordförande berättar vidare att flytten ska godkännas av kommunfullmäktige, förhoppningsvis redan vid april månads sammanträde.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *