Nyheter

Nämnd ska underlätta för unga att låna utrustning

Nyheter En tre år gammal motion blev ett projekt under kultur- och fritidsnämndens senaste sammanträde.

Underlätta för att låna skridskor kanske? Arkivbild

Ewa Magnusson (L) lämnade i januari 2018 in en motion med förslag att underlätta för unga att tillfälligt låna idrotts- och fritidsutrustning. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden med uppdraget att efter dialog med föreningar komma tillbaka med ett förslag om hur det ska till att förverkliga motionen. I dag tillhandahåller redan några föreningar utrustning som kan hyras eller lånas av allmänheten. Projektet som nu tas fram är ett samarbete mellan förvaltningen, arbetsmarknadsenheten och Hjortsjöns camping under sommarhalvåret för att under hösten övergå till ett av bibliotekens tjänster.

– Vi jobbar på att få det att fungera. Det får ske lite på ideell basis och under vinterperioden borde det fungera bäst. Det är viktigt att vi kan göra det här för alla har inte råd med idrottsutrustning, säger Sverker Berhardsson (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Projektet kommer att kosta 90 000 kronor under 2021.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *