Nyheter

Nämnd vill ha svar om konstgräsplan

Nyheter En motion inkom från Socialdemokraterna med förslaget till kommunfullmäktige gällande att en fullstor konstgräsplan behövs vid Movalla i Skillingaryd. Kultur- och fritidsnämnden behöver svar på frågor innan remissvaret kan lämnas

Arkivbild

– Vi är inte emot det, men det måste undersökas vidare. Var det ska ligga, vad det ska kosta med mera. Därefter får vi ta beslut, menar Sverker Bernhardsson (C) ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 

Frågorna som nämnden vill ha svar på är bland annat: 

Hur ser nuvarande behov av konstgräs ut

Hur ser nyttjandegraden av den befintliga konstgräsplanen i Vaggeryd ut? (420 timmar per år används nuvarande konstgräsplan i Vaggeryd)

Hur ser markförhållanden och förutsättningar ut för att etablera en konstgräsplan på Movalla?

Vad kostar driften av en ny konstgräsplan och vem ska ansvara för driften?

Vilka olika alternativ till plan finns och vad blir investeringskostnaden?

Motionen ska besvaras av kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsens arbetsutskott senast i början av februari nästa år så tills dess ska ovan funderingar få svar. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *