Nyheter

Nämndordförande om bränder i elbilar: ”Finns inget lagstöd”

Nyheter Det beskedet gav samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stefan Widerberg (C) under Värnamo kommunfullmäktiges sammanträde.

För närvarande finns det inget lagstöd kring hur Sverige ska hantera elbilsbränder. Bild: Pressbild

Under kommunfullmäktige besvarade Stefan Widerberg (C) en interpellation från Jan Cherek (SD) om Värnamo kommuns arbete för att förebygga bränder i elbilar.

– När det gäller lagstiftningen så hanterar inte någon lag risken för brand i en elbil. Då finns det ändå flera där jag tänker mig att det skulle kunna inkluderas, så som plan- och bygglagen, miljöbalken, lagen om olyckor, elsäkerhetslagen med mera. Det finns således inget tydligt lagstöd. Inte heller finns det tydliga regleringar eller riktningar kring detta från myndigheterna som ansvarar för de lagarna, så därför sker det ingen styrning i samhällsplaneringen när det gäller elfordon. Vi har inget lagstöd uppåt så att säga och då kan vi inte göra mycket. Genom myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, bedrivs forskning på området och den följer givetvis förvaltningen för att ta hänsyn till det som kommer. 

Räddningstjänsten har i nuläget ingen speciellt utrustning för omhändertagande av skadad elbil. Räddningstjänsten har kunskap om problematiken och förberedd på frågeställningen, men de har ingen speciell utrustning just nu. 

Vid en trafikolycka där batteripaketet skadas kan man få en så kallad termisk rusning, vilket innebär att batteripaketet överhettas, kan börja brinna och då avge giftiga gaser. Det kan ske flera dagar efteråt i en sådan eftersom det rör sig om en kemisk reaktion. Den är därför väldigt speciell eftersom den ger väldig värme, och det är en väldigt speciell släckning. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen vet om att de större etablerade verksamheterna ha rutiner för att ta hand om elbilar, men det är osäkert om de mindre har det. Samhällsbyggnadsförvaltningen kontrollerar inte det här strukturerat i sin myndighetsutövning. Däremot för förvaltningen diskussioner i frågan vid olika myndighetsutövningar, såsom miljö- och brandtillsyn. Det skulle finnas m möjlighet att ställa frågan via lagen om olycka vid omhändertagande av skadade bilar. 

Att hand om ett skadat elfordon är inte kommunernas ansvar. I slutändan är det fordonsägarens ansvar och det torde givetvis praktiskt sett handla om en fordonsverkstads ansvar och då är det deras roll att ordna en säker uppställningsplats. Om kommunerna inte kommer ordna det så kommer branschen att göra det, det är deras ansvar. 

I korta drag kan man säga att det för närvarande inte finns något lagstöd, men jag är säker på att det kommer för det är speciella förutsättningar och ju mer elbilar vi får så kommer man att märka var problematiken ligger och jag tror att kommer det förändringar, så kommer vi att rätta oss efter dem. 

Jan Cherek (SD) ställde en följdfråga till Stefan Widerberg (C): En fråga som kommer upp när vi pratar handlar om räddningstjänstens ansvar gällande frågan om släckcontainer och vattenmängd. Finns det möjlighet att kommunerna i GGVV-regionen går ihop och köper en släckcontainer?

– Vi får följa frågan och självklart ska vi ha den relevanta utrusning som krävs. Vi i nämnden får hålla frågan levande, så vi får hålla frågan vid liv och se till att vi införskaffar relevant utrustning när den väl kommer, säger Widerberg.

– Då tackar jag för mig och återkommer förhoppningsvis innan en brand i elbil inträffar, säger Jan Cherek. 

Bo Svedberg (S) gick upp i talarstolen och berättade om Värnamo räddningstjänsts arbete i Räddsam-F. 

– Jag har fått information via vår nämnd att Värnamo kommuns räddningstjänst ligger längst fram i länet när det gäller de här bitarna. Inte nog med det, de är också på bollen direkt så hela Räddsam-F är de som trycker på MSB att de måste fram med det här. Våra grabbar i kommunen gör allt de kan för att få till skott de här bitarna. Det är det som är fördelen med en liten kommun: vi sitter inte stilla och väntar på de bitarna, utan vi gör det vi kan för att förbättra situationen. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *