Nyheter

När man är 30 flyttar man hit

Nyheter Politikerna diskuterade befolkningsutvecklingen och 2021 var inflyttade flest i åldersgruppen 30 till 39 år. Här presenterar vi antalet invånare i varje delområde, hur många barn det föddes under förra året, hur många bor det i Bondstorps delområde och hur många kvinnor som flyttade från Skillingaryd.

Arkivfoto: I Byarum ökar invånarantalet

På kommunstyrelsens senaste sammanträde ägnade sig politikerna på förmiddagspasset att följa upp befolkningsutveckling och trender i kommunen. Åldern man flyttar till kommunen är hög i åldern 30–39 år och merparten flyttar från Jönköpings kommun. 

– Det är många som flyttar in, men också flyttar ut och när man lämnar kommunen är man i 20–25 år, där ser vi den högsta utflyttningen i alla åldersgrupper. Det som är glädjande är att när man studerat klart och skaffar familj så flyttar man hit till kommunen, kanske innan barnen börjar skolan, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M). 

Thomas Axelsson (KD) kommenterar: – Tidigare när invånaren var 60+ flyttade man in till Jönköping. Nu ser vi att man bor kvar här i kommunen och det har så klart med våra trygghetsboenden att göra. 

– Vi ser att åldersgruppen som ökar när man flyttar in är från 25 år och uppåt. Är man då i 30-årsåldern är det stor möjlighet att man bor kvar i kommunen framöver också. Vi noterar också att det är ett bygglov i veckan som beviljas på landsbygden. Framför allt i den norra delen av kommunen, men även i Hok, Svenarum och Tofteryd byggs det. Det är inte riktigt samma fart i den sydvästra delen av kommunen, menar Gert Jonsson (M). 

Thomas Axelsson (KD) igen:
– Sista året vi såg den här redovisningen var 2017 och då var det helt annorlunda siffror. Det som sticker ut mycket i dag är Bratteborg och Byarum. Tittar man åt Svenarumshållet har det ökat med 20 personer på ett år men är +-0 på en femårsperiod. Under femårsperioden har både Hagshult och Klevshult minskat medan Skillingaryds tätort ökat. 

Kenth Williamsson (S);
– Det är tråkigt att man inte kommit i gång med byggnationer i Skillingaryd när det gäller skolorna för att ta emot elever. Det hade varit bra om man kunde få till en ökning här också, då det finns goda förutsättningar. 

Gert Jonsson (M);
– Som det ser ut nu har vi ett större överskott in än ut. Arbetsföra och skattekraften. Det är förmånligt att ha spridda åldrar. Mycket skola och barnomsorg men bor de kvar här så är det bra. Utjämningssystemet är gjort för det här och då blir den kommunala servicen lättare att hantera. 

Ungefär 300 invånare flyttade till Jönköping under 2021 medan det till Värnamo kommun ”bara” flyttade ett 60-tal personer. 

– Den här undersökningen stödjer att när, oavsett man är yngre eller äldre så går flytten till Jönköping, menar Thomas Axelsson (KD). 

Gert Jonsson (M);
– Vi ser att det är minst lika viktigt det här när man träffar näringslivet. Ju närmare man kan hämta sin arbetskraft desto bättre. Det går bra att pendla, men ju närmare man kan bo sin arbetsplats desto bättre. 

Vid årets slut var vi totalt 14 746 invånare. 7 546 män och 7 200 kvinnor. 

Flest inflyttade var det i Vaggeryds samhälle som har +145 personer, Byarums landsbygd +27, Svenarums landsbygd +20, Tofteryds landsbygd +16, Hoks samhälle +13, Åkers landsbygd +7, Klevshult +4, Hagshult +3. Enda befolkningsminskning har gjorts i Skillingaryds samhälle som minskade med 16 personer under 2021.

Totalt har det fötts 183 barn under 2021, där 90 av dessa är pojkar och 93 flickor. Av 183 barn har 54 bostadsort Vaggeryds samhälle.

Per delområde bor det totalt 465 personer i Bondstorp, 844 i Byrum, 832 i HOk, 774 i Klevshult, 4 862 i Skillingaryd, 473 i Svenarum, 6 019 i Vaggeryd samt 646 Åker. 

Flest män har flyttat till Vaggeryd (+65 män) och flest kvinnor har flyttat från Skillingaryd (-22).

Taggar

Dela


2 reaktioner på När man är 30 flyttar man hit

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *