Nyheter

Närproducerat och ekologiskt på agendan

Nyheter Lina Larsson, miljöstrateg, informerade om kommunens miljöarbete på kommunfullmäktige. Närproducerad mat, elbilar, våtmarker, kalk, giftfri miljö, solcellsanläggningar, nytt naturreservat och ekologisk åkermark

Arkivfoto; Skillingaryds Dämme

– Mängden kalk har minskat i våra våtmarker och sjöar. Andelen skyddad natur i kommunen ökar. Vi har fått ett litet naturreservat i de norra delarna. Vi har vattenära mötesplatser som väver in de ekosystemet på ett bra sätt. Våtmarksbidrag har restaurerat Skillingaryds dämme. När det gäller den ekologiska maten under förra året har vi tappat och hamnat på ungefär 27%, tidigare år har vi legat på drygt 40% per år. Det beror på att vi har fler aspekter att ta hänsyn till, som att köpa svenskt och ekologiskt. Köper man kravmärkt kött på skolor och äldreboende jämfört med nu när man valt att servera på ekologiska havregryn, berättar Lina Larsson miljöstrateg.

– Åtgärder för att nå målen är grönstrukturplanen, digitalt kemikaliehanteringssystem, kontroll av informationskravet, solskydd på skolgårdar, fasa ut kemikalier, tillgängliggöra friluftsområden för fler. Det ska vara lätt att göra rätt, vi har under 2018 tagit fram en digital miljöutbildning internt, förebygga avfall, minska engångsprodukter, vi har beviljat bidrag att minska matsvinnet i våra verksamheter. Fokus 2019 projektet minska matsvinnet, handlingsplan för arbetspendling och tjänsteresor, kemikalier, utbyte av fordon, förnyelsebara drivmedel och fler laddstolpar, säger Lina om kommande miljöarbetet

– Barn- och utbildningsförvaltningen vill servera närproducerat och servera enligt säsong, säger Lina Larsson

– 10,4% är elbilar, men ni kör bara 5% av milen? När det gäller matsvinnet har det kommit fram flera lärare som nämnde att när de hade ekologisk vecka slängdes mycket mat på skolan, det kan inte vara smart att ge dem ekologisk mat, säger Pelle Philip (C).

– Elbilarna stämmer. Hemtjänsten använder elbilar korta sträckor. Angående matsvinn och vegetarisk mat så har dels inte Bondstorp skola haft någon matsvinnmätning, så vi kan inte svara om de verkligen har slängt mer. Det kanske är mycket möjligt. Vi ligger högt i hur mycket kött vi serverar. Vegetarisk mat är nytt och det kanske måste smakas några gånger först innan man vänjer sig, säger Lina Larsson.

Debatten var igång under kommunfullmäktige innan miljöredovisningen godkändes.

– Jag är nöjd och glad över vad Lina Larsson har berättat. Jag vill ta lite äran av det här, första gången vi har anställde en miljöstrateg var när det var (S)-ledning i kommunstyret. För att miljöarbetet ska gå framåt behöver vi ha någon som tar tag i det. Nu är det okej att jobba med det här, nu finns tänket i nämnderna, säger Anna-Karin Slunge (S).

– Bra jobbat och man blir glad när man ser det här. Förra miljöarbetet hade vi en liten redogörelse. Vi lade ett förslag på att ha en modern milljögrupp, vilket vi ser här nu. Vi har producerat det här tillsammans. Jag säger som Anna-Karin, vi måste jobba med detta i nämnder och styrelse, så vi kan sitta nästa år och titta tillbaka att vi har gjort ett gott miljöarbete. En minskad klimatpåverkan är viktig, kommunens andel på fossil energi, så är den lika under nio år. Vi har ungefär lika fossil förbrukning under nio år. Vi måste lägga mer krut på det här ute i nämnderna. Vi ska ta ett extra tag om klimatpåverkan, säger Stig-Göran Hultsbo (MP).

– Miljötänk går i olika faser. Hur tänker man kring det här? Jag tänker tillbaka på 2018 att det var någon form av uppvaknande. Det ger ändå en föraning, det kan bli varmare och torrare. De här övergripande klimatfrågorna är något vi måste jobba med framöver. Det här är ett ständigt pågående arbete. Kartläggning av kommunens fordonsflotta handlar om att samordna. Det här är viktigt att få ner siffrorna, så att vi använder våra fordon på rätt sätt. Livsmedel och ekologiskt, det är som Roger Ödebrink säger, vi ska inte stirra oss blinda på enbart pengar utan även närproducerat. Vi ska öka självförsörjningsgraden, säger Gert Jonsson (M).

– Jag yrkar bifall. Ni har sagt det mesta. Det här är fantastiskt lättläst och vi är på gång att få ett riktigt bra material som vi kan analysera, och det har jag gjort nu. Vi kan inte bara slinta iväg, oavsett hur måste vi backa tillbaka att fullmäktiges mål gäller, inte att vi har fått en kostchef. Fokus 2019 kemikaliehantering, vi är många som har varit med länge här. Agenda 2000, 18 år sedan, då jobbade kommunen med att ta bort alla kemikalier och nu ska vi starta om igen. Det är ett underkänt betyg, kommenterar Ulf Abrahamsson (C).

Arkivfoto; Kommunen köper in nya elbilar

Thomas Axelsson (KD) säger att han är stolt över miljöredovisningen. Det är många diskussioner om klimatångest i världen och att han personligen tycker att ekosystemen är det viktigaste vi har.

– Jag kan också säga att de projekt vi drog igång förra året, våtmarker, en av dem som har varit med där har nu fått tillstånd att göra en våtmark i kommunen. Det finns även många organisationer som är involverade i miljöprogrammet vilket är mycket roligt, avslutar Thomas Axelsson (KD) i talarstolen.

– Bra redovisning, håller med i allt det Anna-Karin sa. Den nya tekniken skapar fördelar i de här frågorna. När man läser förorden som kommunstyrelsens ordförande har skrivit till miljöredovisningen är det en ganska spännande läsning. Man skulle plocka bort två miljarder i miljöbudgeten och det där resonemanget går inte riktig ihop med miljöprogrammet. Jag tänker precis som Ulf, vi tänker på att vi ska öka ekologiska maten, sen är jag inte säker på att det är rätt. Det du säger Gert, att man inte ska stirra sig blind på pengar, men man måste få ur ekologisk mat. Man har inte satsat lika mycket på ekologisk livsmedel. Det kan man undra nu när det är en helt ny inriktning. Jag skulle gärna vilja veta vad elever tycker när man gör en sån stor förändring. Det hade varit intressant att veta hur den nya inriktningen blir bemött. Från detta klimatkliv som så många borgerliga partier inte vill ha kvar, är vi glada att det har ändrats i den nya budgeten. Det beror på att man anslagit nationella medel anslagits, säger Kenth Williamsson (S).

– Det är på kommunal nivå utvecklingen sker. Vi ska sträva efter att servera närproducerat, men är inte med i mätningen. Är det just budgeten som styr? Undrar Gert Jonsson (M)

– Eleverna tänker på att de vill äta svenskt. Maten ska inte åka långt för att hamna i skolan. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, säger Ewa Magnusson (L).

Fullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag och godkände miljöredovisningen.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *