Nyheter

”Nattis” bifallen av arbetsutskottet

Nyheter Nu har motionen från (V) Martin Damberg varit uppe på kommunstyrelsens arbetsutskotts bord

Fullmäktigeledamoten Martin Damberg (V) lämnade under vintern 2015 in en motion med förslag att Vaggeryds kommun tillser att barnomsorg finns tillgänglig även på obekväma tider. Kommunens barnomsorg ska finnas tillgänglig när behov finns, står det att läsa i motionen. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen förutsatt att medel tillförs.

Kommunstyrelsens arbetsutskott valde att överlämna ärendet till budgetberedningen i maj månad för att få fram ett underlag vad kostnaden skulle bli om man kör en omvänd variant så att barnskötare kommer hem till barnen istället.

– Motionen från (V) ska hanteras och besvaras. Vi i arbetsutskottet bifaller motionen och barn- och utbildningsförvaltningen får hantera regelverket, säger Gert Jonsson (M), kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande.

Till nattis kan tilläggas femklövern har budgeterat med 400 000 kronor medan socialdemokraterna höjt denna med 600 000 kronor och budgeterar 1 miljon till projekt Nattis under kommande år.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *