Nyheter

Nattpatrullen minskas

Nyheter Redan i vår kommer kommunens nattpatrullen gå ner i styrka vilket gör att våra äldre och sjuka får vänta längre på hjälpen.

Arkivfoto

Översyn av socialförvaltningens verksamheter görs då budgetanpassningar inför året där även effektiviseringskravet på 1% ingår. Nattpatrullen, som ser till våra äldre och sjuka under nattens timmar, kommer också dras ner, vilket har gett starka reaktioner.

– Idag består Nattpatrullen av fyra personer, två i Vaggeryd och två i Skillingaryd. Nu vill våra chefer att en av oss ska åka själva på natten och i en bil kommer det att finnas två ur personalstyrkan. Den personen som åker själv åker på tillsyner i hela kommunen. Våra brukare får vänta längre på hjälpen och de kommer inte att få hjälpen när de önskar. Det är lagstiftat att vi ska arbeta med värdegrund vilken nu kommer att brytas. Undra om våra chefer verkligen tror att det är lugnt på natten, vi ser mycket och det har hänt oss hemska saker också, säger en undersköterska vi har pratat med i kommunen.

– Nattpatrullen har fått slänga i sig sin macka på parkeringen, då de inte hinner att komma in och ta sin rast, berättar en undersköterska som jobbar natt på ett av kommunens äldreboende.

Lotta Damberg, socialchef på Vaggeryds kommun, kommenterar;

– Volymen är förändrad då det har lagts ned 22 platser på Sörgården. När det görs budgetanpassningar 2019 är det rimligt att verksamhetsområde med mindre volym av insatser också anpassas till rimlig nivå av resurser. Förslaget är att minska nattorganisationen med cirka en heltidstjänst. Detta görs genom att ej återbesätta en egen uppsägning samt en pensionsavgång framåt sommaren, då detta är besparing enligt plan då ingen arbetar heltid. Att köra själv i en nattpatrull har blivit en förekommande företeelse nationellt. Det finns inget som hindrar att ett arbete utförs ensamt. Däremot har vi som arbetsgivare krav att eliminera risker i arbetsmiljön med åtgärder för en god arbetsmiljö. Det finns flertalet områden inom vård- och omsorgsarbetet som utförs som ensamarbete, berättar Lotta Damberg.

– Arbetsgivaren ska göra en risk- och konsekvensanalys i samverkan med representanter från personal, skyddsombud, arbetsplatsombud, fackliga företrädare och gruppen tar fram en handlingsplan för att eliminera risker för ensamarbete. Risk- och konsekvensanalys ligger till grund för arbetsgivarens åtgärder. Finns oro kan personlarm vara ett exempel på åtgärd, säger Lotta Damberg.

Förra veckan diskuterade medarbetarna med fackliga företrädare riskerna med neddragningen och det som framkom är att de är skadliga för såväl personal som vårdtagare. Försämrad arbetsmiljö för personalen och ökad otrygghet för vårdtagarna. Dessa risker står i direkt motsats till de mål som beskrivs i kommunens programbudget.

– Neddragningar ger missnöjda medarbetare som inte kommer att kunna vara ambassadörer för varken yrket, sin arbetsplats eller Vaggeryds kommun som arbetsgivare. Vi undrar hur kommunen ska uppnå målet med tryggad kompetensförsörjning? Det handlar också om medarbetarnas delaktighet och ledningens kommunikation. Många av oss undrar varför neddragningarna ska genomföras? Vi upplever inte att förslagets mål eller syfte har kommunicerats med oss. Ett kommunikativt och närvarande ledarskap beskrivs också som målsättningar i kommunens programbudget för året. Vi som jobbar inom kommunen vill tro på kommunens mål och visioner och vi vill prata gott om vårt yrke, arbetsplats och vår fina kommunen, men med förslaget om neddragningar på vår nattorganisation når vi inte dit, berättar en undersköterska som jobbar natt inom kommunen.

Taggar

17 reaktioner på Nattpatrullen minskas

förstår problematiken men om antal människor minskar som man ska besöka, bör inte då personalen också minska?
har man 1% procent sparkrav måste man ställa frågan vart ska man minska någonannanstans?

Antalet vårdtagare varierar hela tiden och behovet är högre ibland och lägre andra perioder. Hur många vårdtagare man har säger inget om vårdtyngden. Nästa månad kan det exempelvis skrivas många nya vårdkrävande som ska få hjälp på lika lite personal. Detta berör inte bara gamla utan alla som behöver hjälp. Det kan även handla om unga människor. Många är också i livets slutskede och ska inte behöva ligga och vänta på personalen. Förslaget på var man ska minska skulle kunna vara på den adminstra sidan. Se över antal chefer som i sin tur har både en och två administratörer var.

Fast det blir ju inte mindre besök för nattpatrullen för att det har dragits ned 22 platser på Sörgården. Det är två personal inne på Sörgården och mindre än så går det ju inte att vara.

Ja Var ska man spara??? Det är ständigt denna fråga vi får som jobbar på natten. Nu är det ju så attt antalet platser som minskat är inne på boendet Sörgården där 2 undersköterskor arbetar. Där var vi tidigare 3 på natten när Gullvivan fanns som från början hade 24 lägenheter. Det som nu gäller är att det dras en personal ute i patrullen. Här komner otryggheten när man är ute öka! Man kan ju undra hur många av politikerna som bestämt om denna neddragningen, själva skulle kunna tänka sig åka ensamma ute i hela kommunen och känna sig trygga. Det är lätt att dra ner på andra områden än sitt eget. Man kanske ska se över sitt eget närområde först Det vi inte ska spara på är väl ändå våra gamla och sjuka, de som byggt upp vårt samhälle. Det som hänvisas av Lotta Damberg till mindre volymer är en anpassning de gör med att dra ner på tillsynsbesök. Besök som vi i dagsläget gör för personens trygghet. En trygghet som för dem det gäller, som gör att de kan bo kvar hemma längre. Vad händer om de inte för dessa besöken längre?? Jo det kan jag tala om! Tryggheten minskar, de kommer att larma mera och vi får mer att göra. Arbetsvolymen ökar!! Personen ifråga kommer så småningom inte kunna bo kvar hemma längre. Ibland kanske man måste tänka lite längre än näsan räcker. Det andra jag tänker på är att Lotta säger att det ska sparas in ungefär 1 heltidstjänst. Det stämmer inte. Den frivilliga uppsägningen ligger på 82% och den kommande pensionsavgången på 62% det blir med mina mattekunskaper 144%. Närmare 1 och 1/2 tjänst än 1 heltidstjänst. Risk och konsekvensanalys i all ära men i grund och botten bara bullshit!!! Vi har varit med förr. Det ger inte mycket. Det är lätt för dem att sitta och bedömma vad som ska skrivas i den. De sitter i sin egen trygga lilla värld innom kommunhusets fyra väggar. De som sitter med från personalen lägger fram det ena problemet efter det andra som skapar otryggheten personalen känner inför denna neddragning och allt det blev av mötet var tre punkter. Inte ens de åtgärder som presenteras i denna analys kommer att hinnas med innan allt sätts i sjön den 11/3. De är snabba som vanligt och personalen är överkörda också det som vanligt!!! Och detta i en kommun som vill vara i framkant.

Kommunens Vision
Här ger vi plats för att göra skillnad.

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

VÅR VÄRDEGRUND

Tanke och omtanke – Idéer blir till verklighet – Alla har betydelse.

E
Detta skrivet av en besviken anställd som inte har betydelse, som inte i dagsläget har någon glädje att smitta någon annan med, en som inte kan eller vill vara någon ambassadör för Vaggeryds kommun!!
Nej gör om och gör rätt!!!
Spara där det inte har så stor betydelse. På chefs-, administratörs-nivå och fina kontor och kontorsmöbler m,m.
/ Besviken anställd på golvet

Boendeformen förändras för de äldre från minskat Särskild boende till boende i hemmet.
Detta innebär att allt fler äldre bor hemma och sociala förvaltningen svarar för att den äldre känner trygghet och får hjälp med vård och omsorgen.
De som har trygghetslarm och bor i sitt hem, dessa skall då vid larm få besök av nattpatrullen.
Enligt socialförvaltningen kommer de boende i allt större utsträckning att bo i sitt hem.

Medelåldern ökar det är inte ovanligt att många är över 90 år och med det ökar risken för snabba förlopp av sjukdomar. Skall då en person med bil täcka hela Vaggeryds kommun nattetid ?

Vi skall vara rädda om vår duktiga personal och inte utsätta dem för den stress som i detta fallet
inte kan anses vara positiv.

Att våra äldre inte skall behöva ligga och vänta på nattpatrull och kanske inte veta om larmet har noterats är inte god omvårdnad.

Lyssna nu på den personal som ni har kvar och var rädd om denna investering som Vaggeryds kommun gjort.

Det är ju brist på vårdpersonal och Socionomer så snälla prioritera om besparingen!

Att hänvisa till att det försvunnit 22 platser på Sörgården är väl att göra det lite för enkelt,
Detta var ju för att tidigare besparingar skulle kunna genomföras och påverkar inte området
Nattpatrullerna

Icke att förglömma att besparingsförslaget innebär att personalen i Natt organisationen ska rotera. Undersköterskorna som arbetar på nattpatrullen, demensen och på äldreboenden ska alltså rotera från natt till natt inom alla områden vilket betyder att alla vårdtagare kommer möta ny personal och tre gånger så mycket olika ansikten natt efter natt.

Svar till skillingarydsmannen

Vi ska inte glömma bort att det är alla åldrar som vi har med att göra, att det är människor som har olika sjukdomar, handikapp mm
Tänk dig själv att få vänta över 1 timma för att ens kunna få gå på toaletten!!! Eller om du ramlat och de som är två i en bil är upptagna på annat håll och då får du som är ensam åka dit.Det är vad som kommer ske då en ska åka ensam i hela kommunen och två åker i en bil där det behöver vara två till vårdtagare med det behovet. Vad blir då kostnaden för kommunen om vi blir tvinga att ringa efter lyfthjälp varenda gång. Tusentals kronor för om jag inte minns helt fel så är den kostnaden för en utryckning på 7000kr om inte mer.
Du åker ut på landet där det inte finns telefontäckning och kanske behöver hjälp från SOS, osv.
De som larmar över 100 gånger per natt och du måste åka dit för att de larmar och inget säger ett sk tyst larm, de går i första hand varje gång för vi personal har ingen aning om de ligger på golvet eller vad de gör. De går alltid före oavsett du fått larm till en som behöver hjälp till toaletten osv
Ni som anser att vi ska dras ner på kan komma och jobba natt själva så ska ni få se hur det är.
Vi jobbar vaken natt, och har ibland ingen rast för som sagt larmen går före.
Att kommunen köper bankhuset för 7 miljoner och ska dra ner 2,4 miljoner för att de ska budgetanpassa????
Dra ner på alla chefer som de tillsatt, eller alla konstiga tjänster som helt plötsligt dyker upp.
Som det är idag när vi är 2 i Vaggeryd och två i Skillingaryd så kan vi hjälpa varandra men dras vi ner på så kommer den hjälpen inte finnas
Sen har kommunen gjort fel från början, de har inte haft riskanalysen först vilket de alltid måste börja med och sen gå efter MBL 19 och MBL11.
De har redan satt igång att personal ska gå bredvid ute i nattpatrullen samt inne på Furugården vilket de inte heller får göra.
Allt måste ha förhandlats vilket inte skett i detta sammanhang
Vi personal mår redan dåligt som det är, ska vi kunna utföra våra uppgifter så bra som möjligt är det bästa att inte detta förslag går igenom

Som berörd medarbetare ställer jag mig dessutom frågan, vi 23 som är kvar, vi har dessutom blivit tilldelade en ny chef, varför då? Den kommer inte att jobba natt, den kommer inte träffa oss mer än när vi hade samma chef som dagpersonalen. Varför? Jo för en chef i denna kommunen ska inte ha så många anställda, nähä, men ska jag behöva ha kolla och kunskap och kännedom om kommunens alla äldre än 65 som behöver hjälp, alla? Tack för den, nä, vi behöver ingen egen chef, vi behöver kollegor!

Till de som ansvarar för ev neddragning av undersköterskorna
Vaggeryds kommun Räcker inte pengarna till
spara på något annat än på denna VIKTIGA
PERSONALGRUPP.

Stå på er och kämpa.
Ni gör ett super jobb..
Allt handlar om värdighet till de som behöver er hjälp.
Det kan inte vara så svårt att förstå att det inte är lätt att åka på larm själv i hela Vaggeryds kommun.
Att kunna ge värdig vård inom rätt tid är viktigt likaså er arbetsmiljö.
Jag vill att min mor ska ha den bästa hjälp hon kan få.
Inte ligga och vänta i timmar.
Inte behöva få hjälp av räddningstjänsten om hon ligger på golvet efter en timme.
Om nu någon tänker att de är två i en bil så de kan ta dessa larm, så har jag hört att man kan få mer än ett larm samtidigt och har man då otur så är ett larm i yttre delarna av skillingaryd och ett i ytter delarna av Vaggeryd.
Värdighet!

Jodå, men sitter i knät på ”cheferna” och skriver på vad dem lägger upp på bordet. Sen pratas det om solidaritet och vikten av ett starkt fackförbund.

Känns hemskt med dessa nedskärningar! Att jobba själv på natten i alla möjliga trapphus och boenden måste kännas skrämmande. Man måste känna sig trygg för att göra ett bra jobb!

Dags att vakna upp ur sin bubbla. Dags för politiker att ge sig ut och jobba lite obekväma arbetstider.

Det är dags att se över chefer och administrativa tjänster.

Blir så fruktansvärt trött på att det alltid är våra gamla som ska bli lidande för era besparingar.

Måste väl finnas andra som saker man kan spara in på?

Hur kan ni ens sova om natten? Är det såhär ni beslutsfattare vill ha det när ni blir gamla?

Dags att tänka om… ni leker med människors li !!

Till arg undersköterska: Det värsta är att dom, beslutsfattarna, aldrig någonsin kommer att behöva vara beroende av kommunens hjälp när dom blir gamla.
Dom kommer att ha råd att anställa en egen privat sköterska som sköter om dom! Med sådana förmåner o pensioner dom erhåller!!
Men ni är fantastiska som orkar, och många Lycka Till!! Stå på er!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *