Natur

Natur och vägval på ljungheden

Natur Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Fågelforsledens närområden på Skillingaryds skjutfält.  

Natur och vägval på ljungheden, en natur- och kulturkrönika i 36 bilden från Fågelforsledens närområden på Skillingaryds skjutfält.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, tre dagar innan det nya året dock ännu 2018.

Östra lägret med nyhyvlade vägkanter.

Klyvporing, ”Schizopora paradoxa”, på granlåga nära Abbottens bro och gamla åfåran.

Låg vattenföring i gamla åfåran.

Gamla sälgen vid Abbottens bro, som ett monster i natten men ett konstverk om dagen.

Död ved, en vacker tall-låga vid Tvärvägen.

Tvärvägen går österut från Norra Strandvägen vid Fågelforsdammens kraftstation.

Tvärvägen österut in emot den lilla läktaren som heller inte längre finns, tyvärr.

Den stora läktaren på Hässlehultshöjden, det så kallade Regnskyddet, är också borta sedan länge och inte en enda bräda med ”Pinnar muck” och olika namn på värnpliktiga och besökare från tidigt 1900-tal, finns sparade vad jag vet.

Det var en stor miss!

Myrstack med dubbelstöd, och kanske en hel meter ner i marken ligger myrorna i en stor och värmande klump för att klara vintern.

Platsen för lilla läktaren som inte längre finns med utsikt norrut över västra delen av ljungheden.

Här har jag för länge sedan skjutit direktskjutning som eldledare med 10.5 centimeterspjäser vid Kungliga sjätte artilleriregementet, A6.

Vägen norrut från lilla läktaren mot västra ljungheden.

Ännu en död tallåga som ser ut som ett stort valskelett.

Denna vackra solitärtall med sina vida grenar står alldeles norr om den lilla icke längre existerande lilla läktaren vid Tvärvägen.

Vägval nummer ett.

Västra delen av ljungheden på Skillingaryds skjutfält, öster om Norra Strandvägen.

Vägval nummer två på västra ljungheden.

Vägval nummer tre på västra ljungheden.

Ansiktet i trädstammen på västra delen av ljungheden.

Krypgranen på västra delen av ljungheden.

Vägval nummer fyra på östra delen av ljungheden.

Vackert röda sporkapslar, apothecier, hos kochenill-laven, ”Cladonia coccifera”, på östra delen av ljungheden.

Vägval nummer fem i öst-väst riktning på östra ljungheden vid Tvärvägen.

Det rör sig fyra älgar i området och detta är en stor spårstämpel av älgtjuren på östra ljungheden vid Tvärvägen.

Korp med ”klonk”, det är dags för häckning.

Vägval nummer sex på östra ljungheden.

Vägval nummer sju på östra ljungheden, den gula skylten till höger säger ”Skillingaryd Vattenskyddsområde vid olycka ring 112”.

Vägval nummer åtta, på östra ljungheden.

Nu står jag mitt i det gamla flygfältet, och inget finns kvar då hangaren tyvärr brann ner för ett antal år sedan.

Gränsstenarna som markerade flygfältet går fortfarande att återfinna men naturen tar snabbt tillbaka så en renovering skulle vara på sin plats tillsammans med en informationsskylt om flygets militära historia i Skillingaryd á la Ola Hugosson.

Gamla flygfältets markerings- och gränsstenar när heden var nybränd inför O-ringen år 2005.

Björken vid Östra lägret med de annorlunda färgade klibbtickorna, ”Fomitopsis pinicola”.

Klibbticka ett med annorlunda färg på björk.

Klibbticka två med annorlunda färg på björk.

Klibbticka tre med annorlunda färg på björk.

Vägval nummer nio vid Östra lägret.

Stor bergtall, ”Pinus mugo”, i Östra lägret.

Närbild på den stora bergtallen, ”Pinus mugo”, i Östra lägret.

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *