Nyheter

Nej till att bygga på höjden i Krängshult

Nyheter Att bygga på höjden på landsbygden där man samtidigt skymmer sikten för grannarna gav ett avslag på en fastighet i Krängshult.

Arkivbild

I april förra året fick sökande i norra delen av kommunen ett positivt förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus och komplementbyggnad. Beslutet överklagades av berörda grannar och länsstyrelsen avvisade överklagandena av nämndens beslut. 

I sommar inkom sökande med en bygglovsansökan gällande enbostadshuset som ligger utanför detaljplanelagt område, men inom sammanhållen bebyggelse. 

Yttrande inhämtades från grannarna i närområdet. Tre av dessa hade inget att säga om byggnationen. En granne anser att den föreslagna byggnationen blir för stor och dominerande, samt vänder sig starkt mot utformningen av de föreslagna byggnaderna. En annan granne upplyser om att infiltrationen på en närliggande fastighet ligger enbart 15 meter från utritad vattenbrunn, samt önskar att det ska tas hänsyn till fastighetsgränserna och har synpunkter på höjden på tilltänkt byggnation. 

En av grannarna anser att både hus och garage är extremt högt i förhållande till annan bebyggelse inom området, att den tilltänkta byggnationen blir helt dominerade i området och kommer kraftigt att avvika från den övriga bebyggelsen med sin höjd och storlek. I handlingarna anges att denna markägare är ”starkt emot föreslagen byggnation”. 

Ytterligare en annan granne har inlämnat synpunkt om att det finns risk för inträngande vatten på sin egen fastighet och att det inte finns redogjort hur markytan kommer att beläggas. ”På fastigheten har det tidigare varit skogsmark och med två stycken stora byggnader samt förmodligen asfaltvägar och plattsättning behövs regnvatten ledas bort”, undrar grannen i sin inlämnade synpunkt. 

Bostadshuset och garaget kommer enligt ansökan att uppföras i ett plan med 45 graders taklutning. Enligt de inlämnade ritningarna så ska vinden inte inredas på någon av dessa byggnader. Enligt planritningen på bostadshuset så ska klädvården förses med loft, det finns dock ingen redovisning hur tillträdet till loftet ska ske. Fasaden på byggnaden är ungefär tre meter hög, med en takhöjd på 3,8 meter på bostadshuset samt 3,5 meter för garaget. 

– Vi ger ett avslag på ansökan. Storleken på ytan är inga problem, men det blev för högt helt enkelt. Det är rätt kuperat område och även om boningshuset kommer bli lägre, placeras garaget högt och då upplevs det som ännu högre och skymmer sikten för grannarna bland annat, säger Peter Sjöberg (M), ordförande i miljö- och byggnämnden. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *