Nyheter

Nej till dämpande åtgärder

Nyheter Tekniska nämnden svarade på remissen från kommunfullmäktige gällande förslaget om hastighetsdämpande åtgärder på Smedjegatan i Skillingaryd och då särskilt utanför Stjärnfabriken

Parkeringsplanering istället för hastighetssänkning?

Det var fullmäktigeledamöterna från Empartiet som lämnade in motionen angående att kommunen utreder och inför hastighetsdämpande åtgärder på Smedjegatan i Skillingaryd utanför den dagliga verksamheten Stjärnfabriken. 

Kenth Williamsson (S) ordförande i tekniska nämnden berättar om nämndens beslut:
– Den här frågan har varit uppe tidigare. Vi avslog förslaget och det beror bland annat på att vi kommer att genomföra ny bashastighet bland annat. Förvaltningen konstaterar också, vid kontakt med verksamhetsutövare, att man upplevt att hastigheten inte är själva problemet. Det har varit uppe för diskussion gällande parkeringssituationen och hur bussarna har angjort platsen. Det finns mer möjligheter att göra situationen säkrare utanför Stjärnfabriken och då ligger det på fastighetsägarens ansvar. 

– Vi svarar på remissen från kommunfullmäktige och bedömningen från oss är att det inte handlar om hastighetsdämpande åtgärder. 

Tekniska förvaltningen föreslår ett alternativ för att skapa en säkrare trafiksituation på platsen, förutsatt att budgetmedel tilldelas för verksamhetens behov, är att anordna en säker parkering. Denna skulle kunna anläggas på andra sidan gatan i anslutning till återvinningsstationen och efter det kan nuvarande parkering tas bort. Tekniska nämnden saknar dock budgetmedel för denna åtgärd och åtgärden fyller heller inget behov gällande allmänna gator. Tekniska kontoret planerar även att se över ombyggnadsåtgärder i korsningen Smedjegatan-Västra Vasagatan vilket kan komma att påverka utformningen av gatukorsningen.

Taggar

Dela


5 reaktioner på Nej till dämpande åtgärder

Om politikerna endast fått den information som står i tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll så kan jag ha viss förståelse för beslutet. Dessvärre stämmer det inte med verkligheten. Personal och anhöriga har länge, redan innan man öppnade verksamheten, påpekat riskerna med trafikanter som ”kör som galningar” på denna sträcka. Hoppas att de politiker som sitter i nästa instans får rätt information.

Innebär det också att hastigheten höjs från 30 till 40 utanför förskolor och skolor i kommunen?

De bryr sig inte om funktionshindersomsorgen
Det finns ju inte tillräckligt med pengar, enheten i Vaggeryd är snart för liten
Finns inte tillräckligt plats för alla brukare

När skall kommunen lyssna på personalen på Stjärnfabriken?
Kanske när en olycka händer?
”Stjärnfabriiken är en daglig verksamhet för personer som tillhör LSS. Det innebär att man har olika typer av handikapp som gör att man ofta har svårigheter med uppmärksamhet i trafiken. Vi i personalen upplever ofta olyckstillbud som nästan alltid beror på för hög hastighet bland bilar och större fordon. Detta förslaget är viktigt och vi hoppas verkligen att hastigheten sänks innan det händer en allvarlig olycka.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *