Nyheter

Nej till garage i Bondstorp

Nyheter Miljö- och byggnämnden avslår ansökan från Bondstorpsbon. – Det är mer maskinhall än garage, säger politikerna….

Magnus Dauhn (S) ordförande i miljö- och byggnämnden kommenterar:
– Det blir avslag. Ansökan strider mot detaljplan. Bland annat är byggnaden lagd på prickmark, där man inte får bygga och att huvudbyggnaden får inte vara större än 200 kvadratmeter. Garaget är mer än maskinhall än garage och tanken var 172 kvadratmeter. 

Enligt detaljplanen, som är fastställd 1976, anges bostadsändamål, prickmark, huvudbyggnaden får inte vara större än 200 kvadratmeter och att komplementbyggnad får inte vara större 40 kvadratmeter. 

Byggrätten anses redan vara nyttjad då det på fastigheten redan finns en huvudbyggnad samt flera komplementbyggnader. Vid kontroll ses det även att komplementbyggnaderna är uppförda utanför fastighetsgränsen. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *