Nyheter

Nej till gym i industrilokal

Nyheter En ansökan inkom till miljö- och byggnämnden gällande bygglov inom centrala fastigheten i Vaggeryd. Bygglovet gäller ändrad användning från industribyggnad till gymlokal, besöksanläggning, handel, kontor och samlingslokal…

Arkivbild på annan träningslokal

Magnus Dauhn (S) ordförande i miljö- och byggnämnden:
– Det här gäller ändrad användning från industri till gymlokalen. Nej, den är inte planenlig och lokalen är avsedd för industri. Vi säger nej till bygglovet och tolkar inte gym som en avvikelse för vad som anges i detaljplanen. 

Det krävs bygglov om en byggnad helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål. Vad som är ett väsentligen annat ändamål är en bedömningsfråga. Det krävs bygglov för en annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än tidigare. Detta krav på bygglov gäller för alla typer av befintliga byggnader, även för ekonomibyggnader och oavsett var de är placerade. 

Bygglov krävs även om det inte görs några inredningsåtgärder. I första hand är det byggnadens senaste faktiska användning som är avgörande för om bygglov behövs. Det kan enligt Boverkets uppfattning vara både en pågående användning eller den senast kända användningen. I andra hand är det den användning som byggnaden senast har fått bygglov för som avgör. Men det gäller enbart om en byggnad eller en del av en byggnad har anpassats för ett ändamål men inte har börjat användas för det ändamålet. I sådana fall får ändamålet i det lämnade bygglovet vara avgörande i bedömningen om bygglov behövs. Enligt gällande detaljplan, fastställd 1973-02-28, utpekas området för industriändamål.

Sökandes påstående om att bygglov beviljats tidigare inom aktuella fastigheten för annat än gym och industriändamål får anses vara felaktiga. 

Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att avslå ansökan eftersom det inte fanns tillräckligt med handlingar. Några dagar senare inkom ny planritning samt reviderad ansökan där det sökta bygglovet gäller endast gymdelen. 

Nämnden fattade beslut vid senaste sammanträdet att avslå ansökan om bygglov för ändrad användning då detta inte är förenligt med detaljplanens syfte. 

Taggar

Dela


8 reaktioner på Nej till gym i industrilokal

Denna kommun. Skäms för att bo här ibland. Vill ni inte ha nya företag? Är det bara de stora pamperna med mycket pengar som räknas? Pinsamt!

Frida, det är ju inte direkt så att det råder brist på gymverksamhet i kommunen. Industrifastighet är ju just industrifastighet av en anledning. Man kanske inte kan ta för givet att man kan upprätta vilken verksamhet som helst där. Även om någon annan fått göra det.

Jag personligen har svårt att skämmas för att kommunen gör sitt jobb. Om man förväntar sig bifall trots att man går mot riktlinjerna så kanske det är dags att ta en funderare över hur och varför regler finns över huvud taget.

Hälsan är viktig. Men det är även tillgången till ändamålsenliga fastigheter för industri med mera.

Märkligt beslut av nämnden. Det har ju varit gym här tidigare. Som Anonym skriver är det ju gym i andra industrifastigheter. Hur tänker ni politiker egentligen?

Vill politikerna döda våra städer? Varför ska man inte få ha ett gym i en lokal?
Så extremt svårt att förstå. Att hänvisa till regler är bara trams. Vill man så går det, men politikerna vill döda bygden.

Det bör dock tilläggas att det faktiskt visst varit gym i den lokalen tidigare – Annelies gym.

Det utelämnas att det enligt en miljöanalys som gjordes 2012 visades finnas miljö- och hälsoskadliga ämnen i intilliggande lokaler. Därav skulle nya tester behöva göras och bekostas.

Hade det endast gällt detta som skrivs; – ”Det här gäller ändrad användning från industri till gymlokalen. Nej, den är inte planenlig och lokalen är avsedd för industri. Vi säger nej till bygglovet och tolkar inte gym som en avvikelse för vad som anges i detaljplanen.” , så hade det varit väldigt märkligt att Studion, Gym Parati och Träningsmagasinet fått beviljad ändrad användning från industrilokal till just gymverksamhet. Likaså många padelhallar som ligger på industrimark.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *