Nyheter

Nej till minskat antal politiker i nämnder

Nyheter Medborgarförslaget, som inkom till kommunfullmäktige i juni månad, har nu fått ett svar från enig kommunstyrelse

Arkivfoto från kommunfullmäktige

Enligt förslagslämnaren ”är kommunens politiker bland de dyraste i länet, och eftersom nämnderna redan minskat antalet politiker i spåren av corona, vore det lämpligt att fortsätta med det mindre antalet avlönade politiker framöver”. ”Som kommuninvånare har jag inte märkt någon skillnad i besluten som fattas och för att göra sammanträden effektivare och billigare. Nu är det ett ypperligt tillfälle att visa oss kommuninvånare handlingskraft och ansvarstagande över kommunens finanser, därför föreslår jag att man minskar antalet politiker i nämnderna”.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade tidigare att avslå medborgarförslaget då detta är en fråga som hanteras av den parlamentariska utredningsgruppen som på uppdrag av kommunfullmäktige, utifrån kommunallagen, ser över bland annat kommunens politiska organisation, antalet nämnder och styrelse, antalet ledamöter och ersättare samt arvodesnivåer.

En enig kommunstyrelse beslutade enligt samma linje.

Taggar

Dela


5 reaktioner på Nej till minskat antal politiker i nämnder

Det är inte så konstigt då att man beskattar invånarna med alla konstiga skatter. Såm det blev med soporna nyligen. Man nämner demokrati så fort det kommer in i politiken och när de får sina höga löner och arvoden då sopar man demokrati under mattan.

Det är ju inte så nära vanligt folk att ha orimligt höga löner, arvoden, överbemanning.
Speciellt inte hur dåligt kommunen hanterat byggnationer, vägar, covid med mera så vore motsatsen snarare närmre till hands.

Frågvis. Det verkar så, demokrati verkar inte existera för det ska komma från kommunfullmäktige själv, vilket då aldrig kommer att ske, då det kan bestämma helt själv om de ska få ha kvar sina jobb eller inte genom att inte lägga ut det på uppdrag till parlamentariska utredningsgruppen, alltså inte demokratin som bestämmer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *