Nyheter

Nej till ny produktionslokal

Nyheter Thor Ahlgrens har ansökt om förhandsbesked för uppförande av ny produktionslokal i Skillingaryd

– Det blev ett negativt förhandsbesked. I översiktsplanen står det angivit bostadsområde i framtiden och det är synd om vi bygger fast oss med ny industrifastighet. Ansökan avviker mot gällande detaljplan med hänsyn till sundhet och trevnad för närboende, säger Peter Sjöberg (M) ordförande i miljö- och byggnämnden.

Enligt ansökan kan det handla om en industrilokal på 1 600 – 2 500 kvadratmeter och var tänkt att byggas utmed Hantverksgatan i Skillingaryd.

I översiktsplanen föreslår kommunen att kvarteret på sikt omvandlas från industrimark till bostäder eller icke störande verksamhet. Skola, förskola och livsmedelsbutiker finns inom 500 meter och dessa förutsättning gör att området med fördes kan göras om till ett attraktivt boendeområde.

Det har framkommit från närboende att det finns störande buller, vibrationer och trafik och det vill säga att verksamheten redan idag avviker från detaljplanen och den planerade anläggningen kommer troligtvis att medföra ökad trafik och buller i området.

12 grannar har fått yttra sig och sex har inkommit med svar, varav tre föreligger med erinran och tre utan.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *