Nyheter

Nej till nytt hus i Borisköp

Nyheter Eftersom ansökan inte har kompletteras med hur det enskilda avloppsanläggningen ska lösas avvisar miljö- och byggnämnden bygglovet i Borisköp

Arkivbild

Kompletterande handlingar gällande avloppet fördröjer nybyggnation av enbostadshus i Borisköp i västra delen av kommunen. Vid senaste sammanträde med miljö- och byggnämnden noterades också att sydväst om tänkta placeringen av nya huset, intill Bondstorpsvägen, finns en kulturhistorisk lämning men att denna inte ska påverkas av byggnationen.

En kartskiss för tillfartsvägen till det nya bostadshuset begärdes in och inkom till nämnden innan sammanträdet. Dock har inget tillstånd för inrättande av avloppsanläggning utfärdas. I november månad informerade kommunen att ansökan måste kompletteras med tänkt avloppsanläggning, en påminnelse skickades ut från kommunen i april månad, men ingen komplettering har inkommit. Därav blir det inget bygglov för enbostadshuset, just nu, i Borisköp. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *