Nyheter

Nej till parkering på öde mark

Nyheter Ett medborgarförslag är inlämnat till kommunen gällande användningen av den obebyggda marken inom central fastighet i Skillingaryd. Det blir ingen parkering enligt kommunens politiker

Här blir det ingen parkering

I maj inkom förslaget från Skillingarydsbon att kommunen ska göra om den obebyggda marken norr om kvarteret Järven till parkering. 

Enligt gällande översiktsplan är fastigheten Räven 8 del av framtida omvandlingsområde från industri till mångfunktionellt område, exempelvis bostäder eller icke störande verksamheter. Det har konstaterats att det inte är möjligt att anordna en allmän parkering då det behövs en ändring av gällande detaljplan. 

– Det går inte att göra som medborgaren vill. I detaljplanen är det tänkt att bostäder ska finnas på fastigheten. Att göra om till en parkering är inte rätt väg. Vi avslår förslaget, säger Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen. 

Nu väntar slutligt beslut i kommunfullmäktige gällande medborgarens förslag om parkering på den oanvända marken.

Fotnot: Kedjehus var planerat på tomten när samråd hölls under hösten 2017 och någon månad senare skulle detaljplanen vinna laga kraft. Tomten har sedan dess varit boplats för tv-produktion av Farmen samt byggbodar när Zenergy byggde lägenheter rakt över gatan. Därefter har det varit tyst. Komplicerad tomt med krav i från Länsstyrelsen och Trafikverket gällande bullerregler gör att bostadsbyggande kommit i skymundan och kommunens politiker nämnde också, då i maj 2021, att det i områden kan behöva finnas utrymme för andra kommunala verksamheter, såsom äldreboende eller skola.

Taggar

Dela


5 reaktioner på Nej till parkering på öde mark

Det är bättre bilarna står med vägarna, så kan man sätta upp parkeringsförbud på det.
Många parkeringsproblem löser sig då automatiskt och existerar inte då tycker kommunen. (spår av ironi kan finnas i innehållet).

Kyrkan behöver p-plats framöver. När musikcentralstomten bebyggs ryker kyrkans p-plats. De har redan förvarnat…

Äldreboende?

Så kommunen tycker att det är bättre att bygga ett äldreboende på en tomt utmed järnvägen, en tomt som inte ens är lämplig att göra parkering av.

Nog för att politikerna i denna kommun inte bryr sig om den äldre befolkningen, bland annat genom att förvägra dem svensktalande personal, men detta är nog det värsta lågvattenmärket någon hört talas om.

Kan bara skratta åt Vaggeryds kommun. På äldre dagar råkade jag springa på handikapp men fick nej från kommunen. Vi får flytta till Skåne med hjälp av sonen och barnbarn – där får vi hjälp 🫠

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *