Nyheter

Nej till sex timmars arbetsdag

Nyheter På kommunstyrelsens arbetsutskott är man nu överens - det blir inget med sextimmarsarbetsdag, inte ens på prov

I juni 2016 lämnade Martin Damberg (V) in en motion införa på prov sextimmarsdag, med bibehållen lön, på ett av äldreboende i kommunen. Lotta Damberg, socialchef, yttrade sig till kommunstyrelsen om att testet i så fall ska genomföras inom den profession där förvaltningen har svårt att rekrytera och behålla personal och där arbetsmiljön är ansträngd. Lotta påpekar också att om man ska genomföra projektet behövs en noggrann analys av vilken påverkan förändringen har på sin verksamhet.

Personalchefen Åsa Öhrn tyckte att sextimmars arbetsdag var en intressant frågeställning ur flera aspekter. Kortare arbetsdag för vila och återhämtning och skapar fler arbetstillfällen. De ekonomiska förutsättningar måste dock finnas för ett projekt, påtalar hon i sitt yttrande till motionen.

Ett år senare, i juni 2017, förklarar socialnämnden att de yttrar avslag på motionen, då det bland annat inte är rimligt att hantera denna frågan inom befintliga budgeten.

– Vi kommer att avslå motionen inom den befintliga budgeten, säger Kenth Williamsson (S)

– Tjänsteskrivelsen är inte med i handlingar. Vi från arbetsutskottet skickar vidare denna till kommunstyrelsen och då kommer även skrivelsen med i handlingarna, så att vi vet mer, men vi kommer att avslå motionen, säger Gert Jonsson (M).

Arkivfoto

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *