Nyheter

Nej till språkkrav vid nyanställning

Nyheter Sverigedemokraterna lämnade in en motion för ett år sedan med förslag om att ta fram en plan att införa obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendation för nyanställning inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen

Arkivbild äldreomsorg

Socialnämnden lämnade i sitt remissvar att motionen ansågs vara besvarad då det pågår en statlig utredning samt att arbete pågår redan lokalt med språkutbildning och att kartlägga, stärka och utveckla språkkunskaper hos personer där brister finns inom det svenska språket. 

Barn- och utbildningsnämndens beslutade tidigare i höstas att lämna remissvaret enligt förvaltningens förslag som sammanfattningsvis innebär att nämnden anser att om en plan för obligatoriskt språktest kopplat till Socialstyrelsens rekommendationer ska arbetas fram bör det ske mellan socialnämnden och kommunstyrelsen. 

I senaste kommunfullmäktige blev det debatt, var motionen besvarad eller skulle den avslås? 

Stig Svensson (SD);
– Efter nio månader kom socialnämnden med ett svar att motionen ansågs vara besvarad. Kommunledningskontoret hittade detta i byrålådan efter två månader. Nu tyckte kommunstyrelsens arbetsutskott att motionen skulle anses vara besvarad men S och M tyckte att den skulle avslås. Att avslå en motion betyder att den är kass. Döm om min förvåning när jag ser papper från IVO där man i sin tillsyn och rapport på 16 sidor ser samma behov som vi såg för ett år sedan. Kravet på god vård uppfylls inte och vid mötet med IVO säger man att kommunens medarbetare inte uppfyller kunskaper i svenska språket. Vi ska, oavsett vilket parti man tillhör, jobba för våra medborgares bästa. Jag yrkar att motionen ska anses vara besvarad och inte avslagen som kommunstyrelsen föreslår. Redan år 2011 skrev Socialstyrelsen att medarbetarna ska skriva och läsa svenska språket. 

Annelie Borgström (S);
– Förra regeringen lade ett förslag till Socialstyrelsen, vad är det vi ska ge barn- och utbildningsnämnden, är det yrkessvenska, eller vad är det vi ska kräva. Jag måste också få prata svenska med mina kollegor. Jag tycker att vi tar in professionen så att inte bara principen gäller Vaggeryds kommun. 

Ann-Katrin Löfstedt (M);
– Det här är en fråga som vi har diskuterat mycket och ofta. Vi behöver fler personer som kan utbildas till exempelvis undersköterskor. Vi behöver mer personal, klart mer än vad vi har i närtid. Språkombud ska vara ett stöd i det svenska språket. Utbildningen startar i april och pågår i tre-fyra månader. Precis som vi skriver i vårt svar måste alla nämnder utveckla arbetet med språket. Det har också med individens livskvalité att göra. Man ska sköta sin skola, skaffa en utbildning, jobba fram till pensionen, så är den svenska modellen. 

Atcha ”Salle” Adinda (L);
– Även folk som precis kommit till Sverige och vi kanske blir deras första chans till jobb. Ska vi ställa krav att alla ska kunna svenska kanske det inte är någon som vill jobba inom omsorgen. Men jobba för att utveckla språket. Man kanske inte alltid behöver kommunicera, huvudsaken är att man känner från hjärtat att man vill jobba inom omsorgen.

Marie Luotonen (SD);
– Dels är det bra att vi satsar på språkutvecklingen. Vi är inte ensamma om att införa detta. I Jönköping används språktest innan anställning. Språktest är inget negativt. 

Jenny Larsen (KD);
– Motionen är besvarad. Det finns olika yrkeskategorier. Alla händer behövs. Man arbetar alltid med att säkerställa att det finns personal. Hur besvarar man en motion? Vi har haft ett resonemang och jag ser att M har ändrat sig under resans gång. Jag yrkar att motionen ska vara besvarad. 

Nadira Kilim (S);
– Den här frågan ligger mig varmt om hjärtat. Jag kunde inte språket när jag kom hit. Jag fick chansen att jobba i affär. Skolan är viktig men jobbet också. Jag skulle det kalla som en samhällsfråga, prata med folket som är nära dig i jobbet, hjälp dem att lära sig språket. Språktest absolut nej. Jag yrkar bilfall till kommunstyrelsens förslag.

Gert Jonsson (M);
– Vi har en stor samstämmighet. Det här är komplext. Vi måste komma ihåg vad vi är här för. Motionen. Att-satsen att vi ska genomföra en obligatoriskt språktest.

Elizabeth Orrelana Bravo (V);
– Jag jobbar på äldreboende. Språket är nyckeln till allt. Språktest till nyanställda, är det till alla? Bara för att man är svensk är det inte säkert att man kan läsa och skriva. 

Stig Svensson (SD) och Jenny Larsen (KD) föreslog kommunfullmäktige att motionen skulle anses vara besvarad medan Gert Jonsson (M), Kenth Williamsson (S), Annelie Borgström (S) och Nadira Kilim (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag som var avslag på motionen om att införa språkkrav för nyanställning.

Taggar

Dela


10 reaktioner på Nej till språkkrav vid nyanställning

Först en komplettering av mening som skrev i artikeln här uppe, som jag pratade på förra månadens kommunfullmäktige och som tyvärr försvann del av den..
”Bara för att man är svensk är inte säker att man kan läsa och skriva i dokumentation eftersom det är en särskild sätt att skriva i den”.

Språket är viktig och nödvändig i bemötande och kommunikation i alla yrke, men när man jobbar med människor är det speciellt viktigt för att det handlar om deras säkerhet, deras känslor av trygghet.
Vi har många medarbetare som har svårt med svenska språket och vi kommer att behöva många fler i framtiden, de vill jobba, de vill försörja sig själv som alla vi ville, eller?
Men det är inte deras fel att gå in i arbetsmarknad med så lite kunskap och erfarenhet. Det är systemet som är fel, det är vi som arbetsgivare som ska ge de möjligheter och förutsättningar för att de ska komma in i arbetsmarknad när de är redo.

Ge dem praktik eller introduktionaplats i kommunens verksamheter innan de få en anställning i vilken form som helst. Det är skrämmande som jag sa på kommunfullmäktige att typ på sommaren ska man ha mer eller mindre 3 dagars introduktion eller bredvidgående för att sedan ta ansvar på en hel avdelning, utan erfarenhet och utan att behärska svenska språket som man behöver.
Så skulle aldrig hända på en fabrik, tre dagar introduktion och sedan ta ansvar på din sektion utan att ha någon form av erfarenhet.

I stället för att kräva test på svenska språket skulle vi kräva en ny system av yrkesundervisning där kommunen, socialnämden, barn- och utbildningsnämnden och arbetsmarknadsenheten samarbetar i de olika yrkesgrupper som kommunens verksamheter behöver och kommer att behöva.

Undersköterska/politiker

Det får inte finnas minsta risk för felbehandling inom sjuk- eller åldringsvård på grund av språksvårigheter. En felaktig diagnos eller medicinering kan leda till katastrofala följder. Självklart skall våra gamla vårdas av personal som talar svenska. Betänk också att äldre personer ofta talar en svenska som i vissa fall även svenska ungdomar kan ha problem att förstå.

Denna fråga är viktig och aktuell:

Själva ordet ”språktest”, är ett mycket laddat ord, som väcker mycket känslor hos olika människor. Då ”olika människor” tolkar det på olika vis, då kan det missuppfattas.

Det viktigaste inom de olika verksamheterna, är att det inte går att dra det över en kant, att anställda inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter, skall ha samma språktest, som när det gäller sociala verksamhetsområden.
Så att det skall vara allt eller inget, är heller inte det bästa. Det är komplext!
Då det behövs otroligt mycket fler medarbetare framöver, inom dessa verksamheter.

Många kommuner, regioner och landsting står exempelvis nu med att tillsätta ”sommarvikarier” för att täcka upp de anställda som skall gå på semester i sommar. ☀️🍓🐞🐝

Så frågan är riktigt komplex och särskilt utsatta blir dessa, våra små kommuner.
Men det betyder inte att vi skall slarva med kvaliteten på personalen. Det skall vara kompetent och kunnig personal.
Så ambitionen att ”de anställda inom kommunen skall förstå svenska, då det ingår dokumentation etcetera för att kommunen lever upp till socialstyrelsens riktlinjer”.
Så självklart måste man kunna tala med varandra anställda och brukare. Att man då talar svenska är en självklarhet. Gör man inte det lever kommunen upp till det som socialstyrelsen säger.
Då förmodar jag att man ej anställer en person som inte kan dokumentera, tala med brukare etcetera. Så det hoppas man att ingen chef gör idag i vår kommun, att de anställer personal som inte kan språket.
🇸🇪🗣️🐞🌳🦃

Har jobbat i Vaggeryds kommun och vet att det finns en hel del som inte kan förstå eller göra sig förstådda på svenska – blir mörkrädd och undrar hur de bestämmande i kommunen tänker.
Trots att det är svårt att få personal kan man inte anställa vem som helst. Höj statusen på jobbet i sig och bra arbetsmiljö samt lön så kommer fler att söka sig till omsorgen. Det skrivs alltid att man ska värna och ta hand om våra äldre men inget görs. De ska bara vara nöjda över att få hjälp men om de får rätt hjälp eller medicin spelar ingen roll. Eller?
Ingen skulle anställa mig om jag kom till ett annat land om jag inte lär mig språket. Att kunna förstå och göra sig förstådd måste vara prioriterat.

Märkligt att man skall behöva debattera detta självklara, vad är det med folk som tycker att detta inte behövs. Tycker de så illa om våra äldre att de inte bryr sig om att de äldre inte förstår vad som sägs till dem

– Även folk som precis kommit till Sverige och vi kanske blir deras första chans till jobb. Ska vi ställa krav att alla ska kunna svenska kanske det inte är någon som vill jobba inom omsorgen…så tycker Salle

Tryggheten mot de äldre som behöver omsorgen måst väl ändå vara det primära?

Måste unna svenska i äldrevården, sett så mycket missförstånd och fel när det gäller medicin. Måste veta skillnad på exempelvis dosett och dospåse.

Språktest eller ej!?
Viktigast är ju att man förstår de man jobbar med och att de förstår dig. Hur ska man annars kunna utföra sitt jobb rätt?
Vad gäller hemtjänst/omsorg så är det oerhört viktigt då många av de som behöver hjälp idag är multisjuka.
Annars om man ska lära sig språket på jobbet måste man ju hela tiden jobba med någon annan som förstår och gör sig förstådd och även kan förklara vad och hur man ska göra i de situationer som uppstår på jobbet.
Vi kan inte fortsätta att behandla våra gamla som vi gör nu. Det är svårt nog att behöva hjälp och att när man då inte kanske får någon som förstår vad man vill ha hjälp med eller på vilket sätt är inte rätt mot brukaren.
Att förstå och göra sig förstådd måste vara ett krav – hur ska man annars kunna utföra sina arbetsuppgifter rätt?

Inom vården och äldreomsorgen borde det vara lag i att kunna prata svenska. Vilken trygghet och förtroende bygger man utan förståelse. Måste vara minst lika jobbigt att inte kunna förmedla till sina vårdtagare som att inte förstår den som vårda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *