Nyheter

Nej till utbyggnad av garage

Nej till utbyggnad av garage

Nyheter Miljö- och byggnämnden avslog ansökan om att bygga ut garaget hos fastighetsägaren i Skillingaryd

Arkivbild från byggarbetsplats

Ansökan har lämnats in av fastighetsägaren i Skillingaryd som vill bygga ut sitt garage. Sökt byggnation avviker mot gällande detaljplan som är fastställd 1969 genom att största tillåtna byggnadsyta för huvudbyggnaden, som är 150 kvadratmeter, överskrids.

Fastigheten, enligt ansökan, skulle bebyggas med cirka 171 kvadratmeter vilket innebär att byggrätten överskrids med ytterligare 21 kvadratmeter, vilket förvaltningen inte kan tolka som att vara en liten avvikelse. Sökt byggnation är också närmare än 4,5 meter från grannens fastighet. Två av grannarna som har svarat på remiss motsätter sig byggnationen och fem av grannarna har svarat att man inte har något att yttra sig om.

– Det ligger för nära gränsen till grannen, så vi avslår ansökan, säger Peter Sjöberg (M) ordförande i miljö- och byggnämnden.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *