Nyheter

Nej till utbyggnad i Föreberg

Nyheter En ansökan inkom till miljö- och byggnämnden angående tillbyggnad av fritidshus i Föreberg, sydväst om Skillingaryd.

Sökande vill bygga ut sitt fritidshus i Föreberg och det krävs strandskyddsdispens för tillbyggnaden då det medför en utökning av tomtplatsen. Tomten är det område där markägaren kan hävda en hemfridzon, där allmänheten inte har rätt att vistas. Utanför tomtplatsen eller hemfridzonen gäller allemansrätt. 

Miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan då strandskyddsdispens inte kan medges. Tillbyggnaden av fritidshuset utgör en utökning av tomtplatsen som inte anses godtagbart för att medge strandskyddsdispens och politikerna anser att det inte finns särskilda skäl för densamma. 

En tomtplats är inte detsamma som en en fastighet och den behöver inte sammanfalla med fastighetsgränser. Men en en tomtplats kan inte nå bortom den egna fastighetsgränsen. Vid en tomtavgränsning för en strandskyddsdispens ska alltid en fri passage lämnas närmast vattnet. En tomtplats för ett bostadshus måste dels medge en förnuftig användning av huset och tillhörande anordningar, dels göra så litet intrång som möjligt i allemansrätten. En tomt bör normalt inte bestämmas så att den går ner till strandlinjen och enligt miljöbalkspropositionen bör en fritidstomt normalt inte omfatta mer än 2 000 kvadratmeter. 

Arkivbild

Taggar

Dela


4 reaktioner på Nej till utbyggnad i Föreberg

De flesta bygglov beviljas men det är bara ärendena som tas upp i nämnden som blir nyheter och eftersom avslagen tas av nämnden så blir nyhetsflödet inte representativt för nämndens arbete som helhet.
När det gäller strandskydd i allmänhet så ligger det en utredning på regeringens bord som förhoppningsvis blir verklighet och då hoppas jag på att vi får möjlighet till mer strandnära bebyggelse i kommunen.

I södra kommunen verkar det som det är svårare att få bygglov medan det i norra kommunen är lättare att få bygglov.

Det är mycket nej från kommunens sida i bygglov, vilket kanske är befogat. Men jag tycker att ni borde ta en runda i kommunen och kolla lite olovliga byggnationer också. Samt hur det ser ut i gatukorsningarna med höga häckar och dylikt. Lite av en säkerhet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *