Nyheter

Nej till utökning av planområde

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att inte utöka planområdet för detaljplanen Sörgården 1:1 till att inkludera fastigheten Sörgården 1:50. Förslaget kommer nu att tas upp av kommunstyrelsen för slutgiltigt beslut. Detta då oppositionsrådet Thomas Axelsson (KD) vill att frågan ska avgöras i den instansen.

En förfrågan inkom tidigare till kommunledningskontoret om att utöka planområdet. Dock menar man från politikens håll att en sådan utökning skulle dock medföra betydande förseningar i tidpslanen för detaljplanen.

För att inkludera Sörgården 1:50 krävs nya utredningar för att bland annat säkerställa markens lämplighet. Bedömningen är därför att Sörgården 1:50 inte bör inkluderas i den nuvarande detaljplanen för Sörgården 1:1, men att den kan planläggas separat i en egen detaljplan utan att påverka tidsplanen.

Bakgrunden till detta beslut är att fastighetsägaren för Sörgården 1:50 i september 2023 meddelade att de inte längre vill delta i arbetet med detaljplanen. Detta ledde till att planområdet justerades och att inga utredningar genomfördes för aktuell fastighet.

Genrebild. Foto: Pixabay

Taggar

Dela


2 reaktioner på Nej till utökning av planområde

Det vore fint om artikeln justerades till att omfatta hela sanningen. Planarkitekten meddelade exploatören och markägaren att Länsstyrelsen hade stora invändningar på grund av markens karaktär, åkermark och att hela planarbetet skulle försenas om den här marken fortfarande skulle ligga med i planarbetet.
Den informationen, skulle det visa sig, har och hade precis samma sanningshalten i underlaget som de påstådda föroreningsriskerna. Markägaren tog då felaktigt beslutet att ta tillbaka planbeskedet. Tre dagar därefter kunde en lokaltidning rapportera att i Habo kommun så har samma Länsstyrelse inga invändningar alls mot att planera 200 bostäder med Habo kommuns planansvariga och den exploatören i en förnämlig utsiktsplats framför växande gröda.

På frågan om vi är i samma län och med samma Länsstyrelse så kom inget svar från vårt kommunkontor.

I oktober 2023 begärde markägaren dels en förklaring från kommundirektören, dels att det på felaktiga grunder återkallade planbeskedet skulle återställas. Kommundirektören har sedan dess, inte förrän nu, besvarat på detta sätt.

Det skall tilläggas att det finns faktaunderlag från ledande sakkunniga och ledande juridisk expertis som klargjort kommunledningskontorets hantering såväl på Stenvadet, Högabråten, vår bergtäkt samt ytterligare kundprojekt och den särbehandling mot praxis och lag som uppenbart är regel.

Jag skulle jättegärna se en karta vid detta och liknande som förklarar var beteckningarna finns.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *