Nyheter

Nej till vindbruksparken

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i onsdags avslag på ansökan om att bygga 27 vindkraftverk i västra delen av kommunen.

Arkivfoto. Rydsjön och tilltänkta vindkraftsbygget.

Vaggeryds Vindbrukspark, som företaget BayWa.re ansökt om, i västra delen av kommunen ska innehålla totalt 27 stycken vindkraftverk från Ryd i söder och Ovdaskog i norr. Nu har ansökan gått på remiss till Vaggeryds kommun via Länsstyrelsen i Östergötland.

– Vi säger nej till detta. Det har att göra med att vindkraftsbolaget har placerat 15 stycken av de 27 verken i områden som vi inte ska ha vindkraft i. Alltså 15 stycken ligger fel. Vindbruksplanen är nästintill klar, ett gediget arbete har gjorts och den ska följas, säger Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande.

– Som ansökan ser ut nu så är det antingen ja eller nej. Och då blir det nej eftersom mer än hälften av vindkraftverken ligger i det orörda området där det inte ska vara någon vindkraftverk enligt vår vindbruksplan, menar Kenth Williamsson (S).

För att Miljöprövningsenheten i Östergötland (Länsstyrelsen) ska kunna ge tillstånd till etablering av vindkraftverk krävs att kommunen säger ja till etablering. Det kommunala vetot regleras i miljöbalken. Syftet med detta är att kommunen ska behålla ett inflytande över användning av mark- och vattenområden inom kommunens gränser.

I kommunens översiktsplan från 2012 finns ett område mellan Nyholm och Bondstorp som pekas ut som ”Stort opåverkat område”. I översiktsplanen framgår att ”Det finns få områden som kan anses vara tysta och opåverkade av buller från stora vägar. Vaggeryds kommun anser att tysta opåverkade områden med lägre exploateringsgrad som detta är värda att bevara. Områdets värde ligger i det där det är vildmarkslikt och glest befolkat”.

Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att bevarandet av områdets karaktär är svårt att förena med exploatering av vindkraft och att det opåverkade områdets värde kommer att gå förlorat. Därför får ansökan om samtliga 27 vindkraftverk avslag.

Taggar

5 reaktioner på Nej till vindbruksparken

Titta på kullen därborta på bilden. Den är 100 meter hög, från vattenlinjen räknat. Där ville de bygga en vindmölla på 250 meters höjd, 2½ gånger högre än kullen, och med en rotor, ”propeller”, med 180 meters diameter, alltså nästan dubbelt så stor som kullen är hög. När vi protesterade sa bolaget att vi kulle finna oss i det anskrämliga, för ”det är för en god saks skull”. Snacka om oförskämd egoism, snacka om att förstöra en miljö. Det snacket kommer från ett bolag som hör hemma i Bayern, där de enligt miljölagen inte får bygga närmre bebyggelse än 10 gånger verkens höjd, alltså i vårt fall närmre än 2,5 kilometer. Men komma ångande hit och vilja göra det som är förbjudet därhemma – det kan de göra.

Vilka fantastiska nyheter. Härligt att kommunen har gjort ett solidt jobb och gjort ett riktigt beslut så att det här lugna och opåverkade naturområdet kan bevaras för kommande generationer. Vi är så många som är lätta.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *