Nyheter

Niorna höjde sina betyg

Nyheter Det var fina siffror som skulle skrivas på betygen innan niorna i kommunen sprang ut på sommarlov.

Nöjda. Från vänster Per-Erik Lorentzon, Helen Kähr, Peter Hansson och Jenny Larsen (KD)

I januari månad såg barn- och utbildningsförvaltningen att niornas betyg inte var helt tillfredställande. Det var framför allt matematik och engelska som var låga. Arbetet började för att eleverna kunde gå ut grundskolan med godkända betyg. Vilket blev väldigt lyckat.

– Det har möjligen varit så här tidigare, men i år var det extra bekymmersamt då det var så många elever som inte hade godkända betyg. Vaggeryds kommun låg väldigt lågt när niorna gick ut 2017 med 68% och årets nior skulle, även dom, riskera att lämna grundskolan med ej uppnådda kunskapskrav. Nu har vi lyckats komma upp till 79,1% och det är väldigt glädjande att se att skolans arbete har fungerat, säger Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Kurvan över elevernas betyg har pendlat upp och ner och försök till stabila skolresultat har hjälp då skolan har haft bland annat lovskolor.

– Vi har jobbat med lovskolor, läxhjälp, särskilda anpassningar och vi har fokuserat på vissa ämnen så att eleverna verkligen når sina mål. Oftast har det varit matte, svenska och engelska man har problem med och efter åtgärder har vi nu kommit upp på rikssnittet på ett halvår, säger Per-Erik Lorentzon som nämner att förvaltningen följer betygen i årskurs 6, 7 och 8 för att se var extrabehovet finns.

Per-Erik fortsätter att berätta att när eleven går i årskurs F – 3 är det mycket bas, det finns statliga satsningar med minskade grupper, mycket svenska, man lär sig räkna och vara i sociala sammanhang, under 4 – 6 händer mycket och då måste bra förutsättningar finnas.

– Det hjälper när man gör rätt saker, olika förutsättningar för varje år, men det är viktigt med individanpassning. Då inser de flesta att det är allvar och medvetenheten kommer in för att få läxhjälp när man möter eleverna tillsammans med föräldrarna, säger Jenny Larsen (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

– Alla har gjort ett jättejobb i skolan. Högstadirektorerna tillsammans med eleverna har jobbat fantastiskt bra under loven. Man kan alltid utveckla sig, det är bara att jobba in ordet ”än”. Det kan vara utmanande och ansträngande, men jag ska klara det sen. Vi har ett entreprenörsskap i bygden, det ska gå, det märker vi även bland barnen, säger Per-Erik Lorentzon.

Nyanlända elever mäts lite annorlunda och när man inkluderar nyanlända elever i mätningen ligger Vaggeryds kommun något lägre än rikssnittet.

– Vissa kommuner har tagit emot många nyanlända, vissa kommuner färre. Vaggeryds kommun har tagit ett stort ansvar och där stöttar vi lite extra, säger Per-Erik Lorentzon.

– De flesta som kom hit hamnade inte på grundskolan på grund av sin ålder, det är ett fåtal som började i högstadiet, man har olika bakgrunder och anpassad skolgång. Vi ser att eleven får med sig mycket lärande genom att man är tillsammans med övriga i klassen på gymnastik och hemkunskap, avslutar Jenny Larsen (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Fotnot; Andel elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen är 79,1% (exkl nyanlända), 71,0 (inkl nyanlända). 2014-2015 var det en hög siffra på 86,6% för båda elevkategorierna.

Niornas betyg blev rikssnitt tack vare läxhjälp och lovskola. Från vänster förvaltningschefen Per-Erik tillsammans med rektorerna Helen Kähr och Peter Hansson och längst till höger Jenny Larsen (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Taggar

Dela


3 reaktioner på Niorna höjde sina betyg

Tycker det är otroligt dåligt att så många inte klarat att få godkända betyg när de går ur nian. Barnen börjar skolan när de är 6 år och man klarar inte att lära ut efter skolplanen så alla ska klara sig utan en hel del får gå ett introduktions år innan de kan börja gymnasiet, hur är det ställt i skolan då? Lärarna var inte mer utbildade förr men de lyckades i alla fall lära eleverna så de kunde komma vidare. Flera lärare sjukskriver sig för att de är utbrända men hur sjutton mår då eleverna, ja det ser man ju i resultaten. Nä sänk kraven, låt eleverna vara elever. Alla behöver inte prestera på topp utan lär dem läsa, skriva o räkna vanlig matematik som man har nytta av i arbetslivet.

Jättebra! Men hur står sig betygen jämfört med de Nationella proven? Bra jobbat av skolans personal OCH elever!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *