Nyheter

Nord lämnar slutkommentar till (S)

Nyheter Varför blandar ni in de fonderade pengarna i detta? Finns ingen relevans.

Fredrik lämnar slutkommentar till (S)

Kenth Williamsson och Peter Fransson;

Jag är numera inte längre medlem i (SD) utan agerar som politiskt oberoende o skulle uppskatta om ni vill respektera detta o inte blanda in (SD) i debatten.

Det finns inga beslut på att överskottet från HVB-verksamheten är öronmärkta till nyanlända. Dessa kan alltså användas till vad Socialnämnden än beslutar exempelvis balansera budgeten med.

Ja det är riktigt att regeringen har skjutit till mer skattemedel till kommunerna för att kunna ta emot ensamkommande som befinner sig i asylprocessen som fyllt 18 år. Tror de dubblat summan så det borde vara drygt 1,2 miljoner som Vaggeryds kommun får.

Dessa riktade medel ser jag inga problem med att använda i aktuell fråga. Men varför blandar ni in de fonderade pengarna i detta det finns ju ingen relevans.

När det gäller utredningen som socialförvaltningen gjort så ser ni inte att ni behöver hantera det enligt förslaget utan ni kommer återkomma med ett eget förslag. Så när utredningen inte passar eran åsikt så vill ni inte lyssna på vad förvaltningen har att säga vad gäller kostnader och lagar. Men det ska bli intressant att se vad ert förslag innehåller kanske något man kan ställa sig bakom.

Jag tycker med att det är oerhört viktigt att man ska integreras i samhället på ett bra sätt för att så snabbt som möjligt komma ut i försörjning.

Men den riktiga integreringen kan ju ske först när man fått ett uppehållstilstånd beviljat. Vidare hänvisar ni till kommunens övergripande mål när det gäller integration vilken jag ställer mig bakom. 

Men vad har det med ensamkommande i asylprocessen att göra det finns inget skrivet där om hur vi ska hantera dessa ungdomar när dom fyller 18 år.

Vad gäller vallöften så har (S) infriat drygt 40 procent på 3 år. Att sedan andra partierna generellt sätt är bra på att infria sina vallöften har forskning har visat.

Fredrik Nord
Politiskt oberoende ledamot i socialnämnden

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *