Nyheter

Nord svarar om ensamkommande

Nyheter Fredrik Nord kontrar med att Kent Williamsson (S) och Peter Fransson (S) ger en missvisande bild av situationen.

Fredrik Nord svarar på (S) kommentaren

Kenth och Peter;

Jag tycker ni ger en missvisande bild av vad saken gäller. Debatten handlar om huruvida ensamkommande som befinner sig i asylprocessen ska få stanna kvar i kommunens vård. Dom som redan har fått sina beslut berörs ju inte av detta.

Sedan att ni passar på att slänga ut lite valfläsk ja nu är ju inte (S) med Lövén i spetsen kända för att infria sina vallöften.

Men ni är alltså beredda att ta 3,5 miljoner av socialnämndens budget för att låta 14 ungdomar stanna i kommunen i sex månader och inte som reglerna föreskriver återgå till Migrationsverkets vuxenboende vid fyllda 18 år?

En utredning av socialförvaltningen visar på att den totala kostnaden för att låta dessa 14 stanna i 6 månader kostar minimum 3,5 miljoner. Vidare vet vi ju inte om ungdomarna får stanna i Sverige eller ej. Det kan ju bli så att dom får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

Överklagar dom sedan besluten så tar det enligt handläggare på Migrationsverket cirka sex månader till. Ska vi då lägga ytterligare 3,5 miljoner?

Nä vi måste handskas varsammare med kommunens skattemedel. Vad gäller statligt tillskjutna medel uppgår dessa för Vaggeryds del till ungefär 630 000 kronor. Vad som gäller övriga 5,6 miljoner som finns fonderade i socialnämndens budget så finns inget hinder för socialnämnden att ta ett beslut om att använda dessa medel för att få budgeten i balans för personlig assistans.

Fredrik Nord
Politiskt oberoende ledamot i socialnämnden

Taggar

Dela


1 reaktion på Nord svarar om ensamkommande

Du är inte oberoende ledamot. Du drivs i ledband av alliansens motiv. Och ditt sifferräknande kan vara betydligt bättre än det du uppvisar idag. Lägg alla uppgifter på bordet ! Sen kan vi räkna .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *