Nyheter

Nu behövs alla verktyg i vildsvinsproblematiken!

Nyheter Ännu en bekräftelse på att vi har en vildsvinstam som växer okontrollerat. I den enkät som 6 800 LRF-medlemmar nyligen svarat på visar att vi har fortsatt ökade skador jordbruket. Resultatet är nedslående. Får vi inte en kraftig minskning av vildsvinsstammen nu så finns risken att både livsmedelproduktion och det öppna landskapet är ett minne blott.

Arkivfoto

Jönköpings län har 81% av lantbrukarna svarat ja på frågan om de har vildsvinsskador på sin mark. Enkäten visar att lantbrukare i hela södra Sverige är kraftigt drabbade av vildsvinsskador, i vissa län uppgav så många som nio av tio att de har vildsvinsskador på sin mark. Vildsvinen påverkar inte bara oss lantbrukare. Också villaägare, idrottsklubbar och trafikanter drabbas av vildsvinens framfart.

Svaren visar att vildsvinsproblemen är oacceptabelt stora och att de påverkar lantbrukarnas framtidstro och mående negativt. Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har beräknat kostnaderna för lantbruket till 1,1 miljarder årligen (2015). Men att mäta skadornas storlek i fält är svårt och det saknas en standardiserad modell för det.

I SLU:s beräkning tar man heller inte hänsyn till den alternativkostnad det innebär att behöva välja bort en gröda, på grund av vildsvinen. Därmed är kostnaderna troligen högre.

Intensiteten i jakten efter vildsvin har ökat och det görs stora jaktinsatser på flera platser i länet, men trots detta ökar skadorna. Undersökningen visar också att förutom att anpassa sitt företagande, så upplåter 92% av markägarna jakten på vildsvin gratis till jägare som vill göra en insats. En tydlig indikation på att vildsvinsjakten börjar blir en belastning.

Att vi befinner oss i den här situationen beror på flera saker. Antalet vildsvin i Sverige har ökat snabbt och för få vildsvin har skjutits. Vildsvinen har också haft gott om mat, delvis på grund av utfodring som inte har skötts ansvarsfullt eller ens reglerats. Att som lantbrukare sälja till exempel sockerbetor till jägare som vill utfodra djuren, är inte kollegialt mot de som drabbas. Här behöver var och en ta ansvar. Vi behöver en reglering av utfodringen och det måste ske nu!

Från myndigheternas håll finns förslag till regeringen för att underlätta försäljning av vildsvinskött. Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en ny nationell förvaltningsplan för vildsvin.  Åtgärderna är bra och behövs omgående, men det kommer inte att räcka.  Det här problemet löses inte heller med att ensidigt göra det till en markägarfråga. Våra myndigheter måste ta ett större ansvar.

Vi vill uppmana våra beslutsfattare att ta sin del av ansvaret och snabbt fatta de beslut som behövs för att underlätta för oss på landsbygden. Vi måste stoppa vildsvinsstammens ökning, annars finns risken att ännu fler tappar tron på livet på landsbygden.

Anders Friberg
Ordförande LRF Jönköpings län

Taggar

Dela


3 reaktioner på Nu behövs alla verktyg i vildsvinsproblematiken!

Tack, Anders Friberg, för den gratis vildsvinsjakten. Var kan jag beställa en lista över vilka marker i närområdet dit jag gratis och konfliktfritt kan gå för att jaga vildsvin? Kommer markägarna bidra med lite betor till åtel?

Dagens största lögn, åtminstone i våra trakter, att 92% av lantbrukarna upplåter vildsvinsjakten gratis.

Sanningen är väl snarast att den jakten ingår i det ordinarie jaktarrendet, och alltför många av dessa arrendatorer inte är speciellt intresserade att jaga gris på åtel, och det är än så länge det mest effektiva.
Det finns dessutom ett minimalt intresse i de flesta jaktlagen att släppa in folk som vill och kan jaga gris på det sätt som behövs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *