Nyheter

Nu finns en lättvårdsambulans

Nu finns en lättvårdsambulans

Nyheter På torsdag den 1 december 2016 tas en lättvårdsambulans i drift i Region Jönköpings län.

Den innebär ett resurstillskott, i första hand avsedd för patienter som behöver flyttas mellan olika vårdenheter och som har ett vårdbehov under resan.

 

– Detta är ett kostnadseffektivt sätt att differentiera våra resurser. Jag tror att det är början på en ny era där vi har olika fordon för olika uppdrag, säger Daniel Lilja, verksamhetschef för ambulanssjukvården i Region Jönköpings län.

Lättvårdsambulansen är ett resurstillskott till de övriga 21 akutambulanser som finns i Jönköpings län, vardagar, dagtid.  Lättvårdsambulansen ska användas till transporter av patienter som är medicinskt stabila, men som har ett tydligt vårdbehov, i form av till exempel övervakning, dropp eller syrgas. Den har samma utrustning som en akutambulans, förutom viss utrustning för fixering av patienter vid olycksfall.

Bemannad med en person
Den stora skillnaden är att den är bemannad med en person, en erfaren ambulanssjuksköterska, och utrustad med en elektriskt manövrerad bår som gör det enkelt för en person att lasta i och ur patienten.

Omkring 90 procent av transporterna beräknas bli överflyttningar, främst mellan de tre sjukhusen i Jönköpings län, men också för transporter där patienter ska flyttas till eller från andra sjukhus i Sverige.

– Ambulansen är bland annat utrustad med övervakningsutrustning, och jag kan lätt svänga runt förarstolen och gå bak till patienten vid behov, säger Thomas Håkansson, en av de fyra ambulanssjuksköterskor som bemannar lättvårdsambulansen.
”Rätt resurser till rätt vård”
– Det är väldigt roligt att vi kan starta verksamhet med lättvårdsambulans. Det innebär rätt resurser och rätt kompetens för rätt vård. Vi får nu en utökad palett med verktyg för att arbeta med sjukvård, säger Mia Frisk, ordförande för nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Lättvårdsambulans finns sedan tidigare i flera landsting/regioner. Det är SOS Alarm som gör bedömningen om en ambulansbeställning från sjukvården är lämplig att köra med lättvårdsambulans. Ambulanssjuksköterskan på plats gör också en bedömning, och kan vid behov rekvirera akutambulans istället.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *