Nyheter

Nu har Mejeriet fått bygglov

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens sammanträde under gårdagens eftermiddag informerades det om parkeringssituationen och därmed även bygglovet, för nya trygghetsboendet, i Skillingaryd.

Arkivfoto från spadtaget 4 september

Flerbostadshuset vid mejeritomten kommer att innehålla trygghetsboende, äldreboende, tillagningskök, restaurang samt rehabanläggning. Vid september månads nämndmöte var inte ansökan komplett och kunde därför inte godkännas. Tre av de tillfrågade grannarna har inkommit med synpunkter på bygglovet, men nämnden ansåg att synpunkterna inte skulle utgöra något hinder för ett bygglov.

– Nu finns det ett bygglov för trygghetsboendet. Det blev ifrågasatt av en nämndledamot, som yrkade på återremiss, men vi övriga var eniga, säger Johnny Wackt (KD), ordförande i miljö- och byggnämnden, och som nu även fått parkeringssituationen redovisat för sig och nämnden.

Information om parkeringsfrågan hade kommit in till miljö- och byggnämnden vilken lyder att handikappsparkeringen kommer att finnas inom 25 meter från tillgänglig entré och boendeparkering finns inom rimligt gångavstånd och personalparkeringen kan lösas på Slätten. Även på gångavstånd kommer restaurangparkeringen att finnas.

– Vi tycker att fastighetsenheten har inkommit med en godkänd parkeringslösning, avslutar Johnny Wackt (KD), ordförande i miljö- och byggnämnden.

Trafik till godsmottagningen kommer att ske med infart från Storgatan inom den egna fastigheten. Utfarten kommer att ske via Gästgivaren 1. Övrig biltrafik kommer att ske via infart från Storgatan till tilltänkta parkeringen och de boende kommer att få åka in från Infanterigatan. Gång- och cykelväg kommer att anläggas utmed gropabäcken.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *