Nyheter

Nu påbörjas arbetet med Boarp vindkraftspark

Nyheter Idag inleds arbetet med Boarp vindkraftspark som kommer att bestå av fyra vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 200 meter. När parken står klar kommer den att producera runt 70 GWh el per år vilket motsvarar hushållsel för ungefär 14 000 villor.

Arkivbild

2014 lämnades tillståndsansökan för 14 verk med maximal höjd 200 meter in till länsstyrelsen men försvaret motsatte sig nio av dessa verk. 2017 beslutade kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun att tillstyrka ansökan och 2019 gav länsstyrelsens miljöprövningsdelegation tillstånd för fyra verk norr om väg 810. 2020 vann tillståndet laga kraft. 

– Boarp vindkraftspark kommer att utgöra ett välkommet tillskott av förnybar el i regionen och vi är glada att vara igång med bygget. Vi vill att de som bor och rör sig i området ska veta vad som är på gång och bjuder därför in till ett informationsmöte i april, säger Prince Jeddi som är projektledare för byggnationen från Eolus sida. 

I pressmeddelandet finns att läsa att Eolus och byggentreprenören håller informationsmöte i april för att berätta mer om hur bygget kommer att gå till och svara på eventuella frågor. Utdelning av informationsblad längs de vägar där det kan bli ökad byggtrafik samt naturligtvis ha tät kontakt med markägarna kommer att genomföras.

Ungefärlig tidsplan
Vår/sommar 2024: Avverkning samt anläggning av vägar påbörjas i mitten av mars.
Höst/vinter 2024: Armering och gjutning av fundament samt kabelläggning längs vägar.
Vinter 2024/2025: Internt kabelarbete mellan verk och station.
Vinter/vår 2025: Transport och montering av vindkraftverk.
Vår 2025: Driftstart 

Källa: Pressmeddelande från Eolus

Taggar

Dela


23 reaktioner på Nu påbörjas arbetet med Boarp vindkraftspark

Vilket tjabbel det är om dessa vindkraft verk. Men el vill ni ha, jag anser att det bör byggas betydligt fler verk i vår kommun. Jag har inget emot byggnation nära mig, tycker det är rogivande att se dem snurra och producera el. Sluta gnäll.

Vindkraftverk orsakar ett antal mer eller mindre allmänt kända och okända intrång i miljön i vid bemärkelse: Emissioner av infraljud, hörbart buller, vibrationer i marken, el i mark och vattendrag, skuggbildning, nedsatt reproduktion, utrotning av fisk i sjöar och vattendrag, negativ påverkan på många arters habitat, mekanisk påverkan på människors och djurs invärtes organ, mm. Jag menar att det finns övertygande bevisning för samtliga dessa former av påverkan.

I många forskningsrapporter berättas om tusentals experiment med försöksdjur som syftar till att utforska i vad mån och på vilka sätt levande djur påverkas av närhet till vindkraftverk. Man konstaterar regelmässigt att försöksdjuren skadas på ett eller annat sätt.

Vi har rapporten, som verifierar att vilda djur av många arter i de flesta fall drar sig bort från vindkraftverk, i många fall mer än 5 kilometer. Vi har rapporter om påverkan av djur som inte kan fly undan, kor och hästar, som inte blir dräktiga eller får missfall, höns som inte kan få levande kycklingar på ett avstånd cirka 1000 meter från vindkraftverk.

Den medicinska forskningen efter nya läkemedel använder försöksdjur för att utröna den nya medicinens gynnsamma och ogynnsamma effekter på djurens hälsa i förvissning om att sådana försök kan visa att en medicin i nästa steg kan testas på människor eller inte kan testas på människor på grund av skadeverkningarna på försöksdjuren. I de fall försöksdjuren uppvisar skador eller rent av dör kommer man givetvis inte gå vidare med försök på människor.

När det gäller vindkraftverk gäller den motsatta principen. Trots att den medicinska forskningen klargör att infraljud skadar försöksdjuren och många händelser i det verkliga livet bekräftar att kor, hästar, höns, grisar, minkar, många slags däggdjur och även människor skadas av att vistas i närheten av vindkraftverk, så anser ansvariga myndigheter och miljödomstolarna att tusentals människor och tama och vilda djur har skyldighet att underkasta sig närgånget intrång av vindkaftsverksamhet utan hänsyn till konsekvenserna för dessa individers välbefinnande.

Ett hypotetisk hot om varmare väder om hundra år eller mer får motivera omedelbara skadeverkningar på människor och djur i tusental. Som jurist måste jag fråga mig. Kan detta vara lagligt? Svaret är ett reservationslöst nej.

Att ens fortsätta att ljuga och framföra siffror som inte stämmer, efter att forskning och studier visar motsatsen är skrämmande.
Borde man inte tänka efter före när ett privat vinstdrivande företag vill projektera kraftverk i skog och nära boende?
Var finns empati och förståelse samt följdtänk när det behövs. Skrämmande hur detta går till.
Att man ens tänker tanken att man måste flytta och börjar forska i om politiker som sitter i styrande position är korrupta, är en tankeställare av rang.
Man känner sig överkörd och börjar bli desperat.
Förtvivlan är bara förnamnet. Detta är inte slut för att de miljö förstörande verken står klara. Det kommer att få efterverkningar….

Hej!

För den som är nyfiken på att läsa mer om Boarp Vindkraftspark och om bolaget Eolus så finns några länkar nedan. Ni är också varmt välkomna att kontakta oss med frågor.

Några korta fakta:
Eolus är ett svenskt företag med sina rötter i Osby i Skåne, som projekterat och byggt vindkraft sedan 1990. Våra parker står kvar och har god lönsamhet utifrån sina olika förutsättningar. Det stämmer att vi inte äger parkerna vi byggt utan säljer dem till investerare som driver dem vidare. Däremot anlitas vi för driften av parken och tar därför långsiktigt ansvar och följer projekten över tid.

Oavsett vem som äger en park så går elen som produceras lokalt ut i det lokala elnätet och stärker effekttillgången vilket gynnar kommunens invånare och möjligheten för företag att etablera sig och skapa arbetstillfällen.

Vad gäller nedmontering när en vindkraftspark inte längre kan producera el (och med moderna verk är livslängden cirka 35 år) är detta något som regleras i tillståndet. Pengarna för att återställa området fonderas redan vid byggnationen och förvaltas av tillståndsmyndigheten (Länsstyrelsen i många fall). Detta som en säkerhet för markägarna och samhället.

Slutligen, vad gäller produktionen när det inte blåser – den beräknade årsproduktionen bygger på vindtillgång i området. Data över hur det faktiskt blåser i ett område över tid är det första en vindkraftsutvecklare tittar på när man letar efter lämpliga ställen att bygga på.

https://www.eolus.com/projekt/boarp/

https://www.eolus.com/vad-vi-gor/fakta-om-fornybar-energi/

Vilket förskönande av fakta ni kommer med Eolus, det mesta är ren lögn.

Vid nästa val har vi alla möjligheten att tydligt visa vilka politiker vi vill ha och därmed även vilka vi inte vill ha. De som röstat igenom det här beslutet i Vaggeryds kommun har visat om och om igen att de inte lyssnar på invånarna. Ska vi sedan lägga till den omsorg de visar landsbygden i flera andra frågor så är sittande ledningen totalt utan förtroende.

Glöm inte bort den här frågan vid nästa val.

Vindkraftverk på fel avstånd från början och härefter 1 400 meters avstånd som förutsättning för bostad i cirka 1 250 hektar numera verksamhetsområde. Succé för M och C, landsbygdspolitik?

En sorgens dag för alla som kämpat så hårt och länge för att ändå bli helt nonchalerade och överkörda av kommunens folkvalda.

Och till er som fick det ni ville…..

Tror eller hoppas ni Vaggeryds politiker att människor och djur fortfarande kommer trivas ibland swishande propellrar, blinkande lampor och infralågt ljud.
Ni offrade några kommuninvånare för en sak
”Ni bara skulle ha”
Känns det fortfarande lika bra idag?

Har ni tur så blir det gårdar till salu, i erat fantastiska industriområde. Då får ni passa på, blir nog billigt också.
Tänk att komma över ett alldeles eget ställe på Boarps industriområde med 4 stycken 200 meters höga vindkraftverk.

Önskar att ni lyssnat på alla som vädjat, försökt få er att lyssna och visat på galenskapet som nu tyvärr blir av.

Liselotte

Vilket omoget gnäll! Ingen kommer att störas av dessa och alla alternativ är sämre.

Är du på riktigt allvarlig??
Ar du inte vaknat eller upplevt detta överhuvudtaget?
Jag har besökt parker, läst vad boende skrivit, pratat med boende i Lemnhult, Fredriksdal, Vetlanda, Gnosjö.
Ingen kunde tro att det kunde bli så dåligt som det blev… Det är felaktiga siffror som redovisas, faktafel kring ljudvågor, undanhållande av fakta kring utsläpp/ läckage kring verken.
Känns som att du enbart tittat på Eoulus hemsida för fakta, eller?

Att det ska ta 13 år att få upp dessa snurror. Ska bli skönt att hitta något nytt att gnälla över..

Vaggeryds politiker (som är för vindkraft) ni borde skämmas! Det är vi, Vaggeryds invånare som har valt er och nu lämnar ni oss i sticket!
En kommun har inget ansvar för elproduktion. Däremot har en kommun helhetsansvar för sina medborgare ut ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv (enligt Agenda 2030).
En kommun har fullt rätt att säga nej till vindkraft.
Varför borde ni säga nej till vindkraft? Därför måste ni läsa in er, vad ni inte har gjort ordentligt.
Vindkraft är inte miljövänligt, den förorenar miljö och är inte bra till klimatet. Vindkraft är inte billigt. Ett kärnkraftverk har en livslängd på cirka 60 år och en kapacitetsfaktor på cirka 90 procent. Ett vindkraftverk har en livslängd på 20 år och en kapacitetsfaktor på ca 30%. Kärnkraften ger tillbaka 75 gånger den investerade energin, medan vindkraften ger tillbaka ungefär 16 gånger den investerade energin. Kärnkraft är alltså flera gånger mer energieffektiv än vindkraft.

Elproduktionen säljs till utlandet (det finns inget EU-lag som kräver att elen säljs i regionen). Naturen förstörs (ni slänger bort den svenska kulturen angående allemansrätt). Friluftsliv, rekreation och turism förstörs och därmed indirekt inkomsten till Vaggeryds näringsliv. Vindkraftverken är farliga. På vintern slungas isklumpar runt och är en risk under jaktsäsongen och när människor vistas i skogen, verk kan rasa omkull, bladen kan falla ner och turbiner kan fatta eld. Det finns ingen brandkår som kan släcka en eld på 200 meters höjd.
Vindkraft orsakar hälsoproblem (genom buller, infraljud, blinkande ljus, skuggor, giftiga ämne som slängs i naturen) hos djur och människor som bor omkring, men det verkar ni inte bry er om.
Fastighetsvärdet av hus nära vindkraft minskar mycket. Enligt skadeståndslagen måste en kommun ersätta ren förmögenhetsskada. Så de som drabbats, anklagar kommunen för minskade fastighetsvärde.
Ni bryr er inte alls om era invånare. Det enda som gäller är pengar, bygdepengar, som ni ska få för att bygga en my simhall, idrottsplats eller vad som helst.
Och vad får människor i området, den värsta granne man kan få, vindkraftverk!
Det kommer att kosta er röster under valet 2026!

Man skiter fullständigt i de som bor nära som kommer påverkas av både ljud och skuggningar från dessa. Man skiter fullständigt i djurlivet i dess närhet. Såsom örnarna som bor och häckar där. Vars ungar och de själva kommer sluta som slamsor när de flyger in i dessa djävulsverk. Usch! Ni förstör landsbygden med era beslut!

Hur många av årets 8 760 timmar räknar de att det ska blåsa för att komma upp i 70 gigawattimmar?

Det är ju känt sedan tidigare att Sverige enbart står för tornen i skogen. Det är det enda vi får av Eolus även i detta fall. Producerad el och en bra boendemiljö försvinner härifrån.

Det är märkligt att de får bygga vindkraftverken när det finns så mycket fakta att ta till sig att när det inte blåser tjänar de inga pengar och när det blåser tjänar de inga pengar för då sjunker elpriserna. Märkliga beslut men så går det när andra får bestämma

Tror du inte krafbolagen kan detta?
Vindkraten är den lönsammaste nu. De som haft problem hade dåliga avtal men ingen stoppar driften. Vi konsumenter är också vinnare. Därför är det nu mest vindkraft som byggs i världen.

Oj oj oj
Vilket skitsnack av Eolus.
Inte en kilowatt kommer att tillfalla lokalsamhället. All el som produceras är såld på så kallat PPA-kontrakt till Tyskland eller andra länder i Europa.
<till och med vindkraftverken (själva tornen) kommer att säljas till utländska investerare typ kinesiska eller tyska.
Och inte ett enda av byggjobben kommer att gå till något svensky bolag. Utan det blir polska eller rumänska byggbolag som kommer att göra jobben.
Så lurade vi blir.
Vi kommer att stå där med tornen i skogen och förstörd miljö och boendemiljö för oss.
Och inte ett vitten fick vi för det.
Markägarna som arrenderar ut sin mark kommer att bli blåsta på konfekten och endast stå med skulder när det är dags att riva tornen om cirka 15-20 år (i bästa fall)
Vi har gjort vad vi kunnat för att genomskåda denna gigantiska bluff.
Nu blir ni välkomna upp i skogen och titta på "miljöarbetet" de gör.
För min del säger jag bara: Ni är inte välkomna.
Lasse Olsson
Ekesås

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *