Nyheter

Nu ska Bengt leda WIK

Nyheter Waggeryds IK har hållit sitt 123:e årsmöte.

Bengt Carlsson i mitten med de nyvalda styrelseledamöterna Bengt Nord och Richard Rydell. Foto: Kåre Boberg

Johan Svensson avgick i praktiken redan i fjol som ordförande i Waggeryds IK, men har under året fungerat som sammankallande i styrelsen. Nu tar Bengt Carlsson över den rollen. Det står klar efter tisdagens årsmöte.

Man kan alltså inte säga att Bengt Carlsson fullt ut går in som nyvald ordförande, utan mer som ett slags t.f ordförande under det kommande året.

Ny i styrelsen blev även Richard Rydell medan Bengt Nord, som under senaste verksamhetsåret hjälpt till med sponsorfrågorna, går in som ersättare i styrelsen.

Styrelsen ser ut så här: Bengt Carlsson, t.f. ordförande, sekreterare Staffan Löfström. Övriga ledamöter: Gunnar Lövgren, Jörgen Nilsson och Richard Rydell samt Bengt Nord.

Thore Ohlsson ledde förhandlingarna vid föreningens 123:e årsmöte. Verksamhetsberättelsen kan sammanfattas med att Waggeryds IK är en på de flesta sätt välmående förening med 664 medlemmar och en resultaträkning där intäkterna var 2 052 000 kronor med ett minusresultat på 36 000 kronor. Ungefär en fjärdedel av inkomsterna är sponsorintäkter.

I den nya bandysektionen omvaldes sektionsordföranden Jörgen Nilsson liksom ledamöterna Andreas Emilsson och Christian Melin, samtliga på två år. På ett år nyvaldes Rasmus Rudolfsson och kvarstående är Gunnar Lövgren, Rickard Haegerstam och Mats Westroth.

Fotbollssektionen: Bengt Carlsson, sammankallande, Kristina Sandin, sekreterare, Anna Ireklint, Andreas Råvik, Patrik Junhem, Staffan Löfström, Anders Sandahl, Stefan Hellström och Sebastian Hansson.

Som revisorer nyvaldes Julia Gustavsson och Elsa Åkerhag.

Nyvald i valberedningen, där Peter Johansson och Kåre Boberg sedan tidigare ingår, är Christin Öhrlund.

Slutligen tackade Thore Ohlsson avgående ordförande Johan Svensson för det arbete han utfört under elva år som ordförande. Det var ett omdöme som samtliga närvarande vid årsmötet kunde instämma i.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *