Nyheter

Nu ska julen städas ut

Nyheter Denna helgen passar många på att avjula sina hem och granen ska ut, och det finns tips på hur det kan göras klimatsmart

Arkivbild

Varje år beräknas det pyntas omkring tre miljoner granar i de svenska hemmen. Men när den ska slängas så gör det med klimatets bästa i tankarna. I flera kommuner organiseras mottagandet av granar som i till exempel Värnamo där värmeverket får nytta av de glädjespridande granarna nu när de har tjänat ut.

Enligt beräkningar har en julgran, som stått i tio år, bundit omkring elva kilo koldioxid från att ha hamnat i atmosfären. Därför är det klokt att se till att granarna får göra ytterligare en klimatinsats genom att flisas och bli till bioenergi i värmeverken. En full container av normalstorlek fylld med granar motsvarar den energi som behövs för att värma en normalstor villa i två månader.

Om det inte finns insamling för flisning kan granen lämnas där det samlas trädgårdsavfall som återvinns som kompostjord eller som biobränsle. Ett mera udda förslag är att sänka granen i någon sjö som skapar bra lekplats och gömställe för fisk och andra smådjur vilket sägs gynna den biologiska mångfalden.

Länsförsäkringar som står bakom informationen om julgranens bästa slut har också rankat granar ur miljösynpunkt.

Miljöranking julgran

Bäst – miljömärkt närodlad gran eller egenhuggen gran, till exempel som en del av naturlig gallring. Att hugga en gran ingår inte i allemansrätten, du måste ha markägarens tillåtelse.

 Näst bäst – odlad svensk gran, och ännu bättre om man går ihop och köper in flera granar, för att minimera transporterna.

Mindre bra – kungsgran och andra ädelgranar, de kräver mycket gödsel och bekämpningsmedel.

Sämst – plastgran; de tillverkas främst i kinesiska fabriker och produktion, transporter och utsläpp av kemikalier vid nedbrytning och förbränning ger störst miljöpåverkan.

Källa: Länsförsäkringar

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *