Nyheter

Nu skärper länet eldningsförbudet

Nyheter Inget regn i sikte. Därför skärper nu länets kommuner det redan rådande eldningsförbudet.

Genrebild. Foto: Henrik Skoglund

Ett skärpt eldningsförbud innebär att all form av eldning och grillning i skog och mark är förbjuden.

Det skärpta eldningsförbudet träder ikraft den 13 juni klockan 12, det vill säga imorgon tisdag, och gäller tillsvidare.

Rättelse klockan 20.00.

Vi kom med felaktig information gällande vad som gäller i sammanhållen bebyggelse. Detta gäller enligt Vaggeryds kommuns hemsida:

Det är förbjudet att:

  • elda, grilla eller utföra annan bränning med fasta bränslen i skog och mark. Exempel på fasta bränslen är ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar. Förbudet att elda och grilla gäller även på fasta grillplatser.
  • elda i annat syfte än att grilla i sammanhållen bebyggelse.

Det är tillåtet att:

I skog och mark

  • använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska så länge den placeras så att brandfaran är låg. Exempel på sådan utrustning är olika typer av friluftskök.
Taggar

Dela


1 reaktion på Nu skärper länet eldningsförbudet

Detta finns att läsa på länsstyrelsens hemsida:
Skärpt eldningsförbud innebär att:
Förbjudet: Det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även vid fasta grillplatser på allmän plats.
Eldning med fasta bränslen, i annat syfte än matlagning och grillning, är förbjudet inom områden med sammanhållen bebyggelse.
Det är förbjudet att använda pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.
Tillåtet: Utanför sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg.
Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Det är alltså tillåtet att laga mat på grillen i sammanhållen – bebyggelse – även efter den 13/6 klockan 12 om inget annat sägs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *