Nyheter

Nu välkomnas länsbor mellan 75 och 79 år till vaccinering

Nyheter Nu går vaccineringen i fas 2 vidare nedåt i åldersgrupperna. I den här veckan skickas brev till alla som är mellan 75-79 år om att de är välkomna att vaccinera sig.

Arkivbild

Personer som är 75 år eller äldre är välkomna att vaccinera sig från vecka 13.

I fas 2 ska personer som är 65 år eller äldre vaccineras. De äldsta vaccineras först. Brevet skickas ut i fallande åldersordning efterhand som de olika åldersgrupperna vaccineras, och nu är det alltså dags för gruppen 75-79 år.

Personerna får välja vilken vårdcentral de vill vaccinera sig på. I brevet kommer det att framgå hur den vårdcentral mottagaren är listad på planerar att genomföra vaccinationen.

Åldersintervaller – då skickas brevet:
85 år och äldre, vecka 8.
80-84 år, vecka 9.
75-79 år, vecka 12.
70-74 år. Så snart föregående grupp är klar.
65-69 år. Så snart föregående grupp är klar.

Skärpt prioritering
Folkhälsomyndigheten skärper rekommendationerna om att fortsätta att prioritera vaccination av äldre personer före yngre, eftersom ålder är en så tydlig riskfaktor för svår sjukdom och död i covid-19. Med anledning av att tillgången på vaccin är mindre, kommer Region Jönköpings prioritera de äldre. I praktiken innebär detta exempelvis att äldre och andra med förhöjd risk för sjukdom och död ska erbjudas vaccin före vård- och omsorgspersonal samt personer med LSS.

Första dosen till så många som möjligt
Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att så många som möjligt bör erbjudas en första dos innan vaccinering med dos två påbörjas.

Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att en dos ger tillräckligt skydd för att fördelarna med att ge fler en första ska dos överväga.

För den som vaccineras i fas 2 förlängs dosintervallet upp till högst sex veckor för vaccinen från Moderna och Pfizer.

Källa: Pressmeddelande från Region Jönköping

 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *