Nyheter

Ny plan för äldreomsorg diskuteras

Nyheter Vid socialnämndens sammanträde gick man igenom förslaget till ny äldreomsorgsplan med de förslag som inkommit från pensionärsorganisationer och partierna

Det handlar om att socialnämnden har ett uppdrag från kommunfullmäktige att se till att det finns en aktuell äldreomsorgsplan inom kommunen. Den hittills gällande planen fastställdes 2012 och nu diskuteras en plan för åren 2022–2030.

Planen innebär att man ger en beskrivning av äldreomsorgen och socialnämndens ansvar i kommunen. Planen är det dokument som ska ge vägledning i det dagliga beslutsfattandet men även ge vägledning för utveckling och kvalitet i omsorgsarbetet. I grunden finns lagstiftning som ska följas men viktigt är att arbeta på ett sätt som innebär insatser som möjliggör för äldre att kunna bo kvar i sin hemmiljö så länge som möjligt, med nödvändiga insatser. Planen ska också ta ge underlag för den demografiska utvecklingen i kommunen och hur man ska kunna arbeta med till exempel personal- och kompetensförsörjning framöver.

Befolkningen i Vaggeryds kommun kommer att öka i andel avseende personer över 65 år. Störst ökning kommer att ske i åldersgruppen 85–94 år. Den gruppen beräknas öka från knappt 400 personer till omkring 600 personer 2030. Även gruppen 74–85 år kommer att öka med omkring 200 personer från 1000 till drygt 1200 personer .

Äldreomsorgsplanen behandlar en lång rad frågor som  till exempel framtida boende, hälsa- och sjukvård, hemtjänst, personal- och kompetensförsörjning och palliativ vård. När planen fastställdes för att skickas till kommunfullmäktige för beslut var man i stort sett helt överens. En punkt ledde till omröstning och det handlade om socialdemokraternas förslag att Vaggeryds kommun endast ska godkänna externa aktörer som är icke-vinstdrivande organisationer när det gäller valfrihet i hemtjänsten. Majoritetens förslag att inte bifalla det vann omröstningen med åtta röster mot tre.

Nu går äldreomsorgsplanen vidare för fastställande av kommunfullmäktige.

Taggar

Dela


4 reaktioner på Ny plan för äldreomsorg diskuteras

Det är som Bo Holst skriver. Det finns två dokument ang. äldreomsorg i kommunen. Det som styr mest i verkligheten är dokumentet ”av socialnämnden antagna riktlinjer”. Det är ett mycket detaljerat dokument näst intill gränser för arbetsmanual för nyanställda. Den är pliktskyldigast antagen av socialnämnden och har aldrig behandlats på kommunfullmäktiges nivå.

Det nu aktuella äldreomsorgsplan är ingen äkta trygghetsplan för seniorers framtid i Vaggeryd kommun. Det är bara ett rabblande över vilka lagar, föreskrifter, förordningar, betänkande och hänvisningar till socialtjänstlagen. Dessutom ska dokumentet endast bli vilje- och vägledande. Det får aldrig status av ett styrande dokument. Även i fortsättningen kommer de äldres framtid att hänga på ”av socialnämnden antagna riktlinjer”.

Det saknas substans. Uppgifter saknas om ”Hur många vårdplatser finns idag? Hur många platser behövs om tio år? Hur ska tillskottet av platser genomföras? Hur mycket personal finns idag? Hur många undersköterskor behövs om tio år? Vilka åtgärder planeras för att personalen ska orka och ha lust att jobba heltid fram till pension? Har Fenix fått veta hur många som behöver utbildas? Detta är ett dokument och spel för galleriet. Släng det- gr om- gör rätt. Den respekten kräver våra seniorer.

Ålderdomshemmet Sörgården tillkom genom en överenskommelse mellan Klevshults kommun och Skillingaryds kommun.

Landsbygdskommunen Klevshult omfattade även Åker och att påstå att geografi i kommunen inte har någon betydelse är helt historielöst.

På 1960-talets slut var jag själv en ung ordförande för (S) partikrets som omfattade Skillingaryd, Vaggeryd och Hok samhällen som tidigt tog ställning för den nya storkommunens bildande.

Det är beklagligt hur historielösa kommunledningar vi haft de senaste 20-talet åren där man bortser från historiska fakta.

Äldreomsorgen idag omfattar i stor utsträckning de som var unga innan nuvarande kommun bildades. Dessa har stått för sin del utav skatteinkomsterna senaste 50–60 åren.

Det finns därför kraftigt anledning att i en kommentar efterfråga varför i en revidering av äldreomsorgsplanen inte nämns något om behovsbedömt tryghetsboende i Skillingaryd.

Varför bortser alla planer från det särskilda boendet Sörgården? Varför nämns aldrig något renoveringsbehov här? Varför släpper man minst åtta gånger två boendeplatser här när de går att bygga om till 6 boendeplaser gånger två alltså 12 platser totalt?

Varför skall alltid vi äldre kommuninvånare behöva påminna om behovet att ta vara på de resurser vi faktiskt historiskt har? Man kan ställa samma frågor också omkring Jupiter i Skillingaryd.

Jag förstår inte varför denna fejd mellan Skillingaryd och Vaggeryd aldrig kan ta slut.
Vaggeryds kommun är en kommun, sedan var byggnader placeras är väl skit samma. Tänk på de som bor utanför ”centralorterna”. De får anpassa sig vilket som. Där finns varken äldreboende, vårdcentral eller matbutik. Usch rena lekstugan är det. Tack för ordet.

Jag har tagit del av hela förslaget på nätet och saknar en helhet då riktlinjer fastställs separat utav socialnämnden.

Nytt är införandet utav behovsbedömt trygghetsboende men finner att de hittills enbart planeras införas i Vaggeryd. Min fråga är varför behövs inte detta införas i Skillingaryd?

Vidare nämns i äldreomsorgsplanen socialnämndens behov att tydligare komma med i bostadsförsörjningsplaneringen. Detta låter klokt men är för mig så självklart att det redan borde vara så i verkligheten.

Till sist äldreomsorgsplanens nu reviderade version ger inget svar om Jupiter i Skillingaryd. Vad är framtida planen om dess användning. Hur många år till skall ett antal bostäder där stå oanvända? Hur många år till tål ekonomin i kommunen detta.

Men som sagt de är riktlinjerna som styr och något förslag om att ändra dessa finns visst inte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *