Nyheter

Ny ansökan om bostadsområde i Byarum

Nyheter Ett nytt planuppdrag har inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott. – Den har varit ansökt tidigare, men inte kommit igång, berättar politikerna som är positiva till den nya ansökan…

En ansökan om planuppdrag inkom till kommunen gällande Ammelund 1:6 strax utanför Byarum. Bostadsbebyggelse ska vara i småskalig form, med fristående villor som ska vara anpassade till omgivande by- och landskapskaraktär. Planförslaget kan tidigast antas under andra halvåret 2025. 

– Det här är en ny begäran. Varit igångsatt tidigare, men nu kommer man in med en ny ansökan. Det är vid samma område som tidigare, ett privat initiativ och på området planeras 24 tomter, berättar Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen. 

Thomas Axelsson (KD);
– Tomterna är relativt stora, de ligger på närmare 800 kvadratmeter. 

Området är inte utpekat i gällande översiktsplan men kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare vid två tillfällen ställt sig positiva till bostäder på området. I båda av tillfällena avslutades planuppdragen redan vid startskedet av olika anledningar. Men nu är alltså Ammelund, nordväst om Byarum, inne i rullarna igen och politikerna lämnade ett positivt besked vid senaste sammanträdet. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *