Nyheter

Ny boendeform för äldre

Nyheter Sedan några år finns möjligheten att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende för äldre. Det blir ytterligare en boendeform som komplement till trygghetsboende och särskilt boende.

Nu ska boendeformen bli verklighet i Vaggeryds kommun när man gör om två avdelningar på Furugården i Vaggeryd till biståndsbedömda boenden. Det är de två avdelningarna, Kastanjen tre och fyra, som ska utvecklas till nämnda boendeform. Det ska vara klart vid kommande årsskifte. Utöver det diskuterar man om ytterligare någon/några avdelningar på Furugården som lämpliga att bli biståndsbedömda boenden. Dessutom arbetar socialnämnden och socialförvaltningen med ett projekt som kallas SÄBO 2.0. Det handlar om en nybyggnation som ska bli ett ordinärt särskilt boende / vård- och omsorgsboende som man viktar på att ha färdigt om några år, omkring 2028-2030.

Biståndsbedömt trygghetsboende är en boendeform för äldre människor, som har ett omvårdnadsbehov som understiger heldygnsvård, med anpassade lägenheter som främst behöver hemtjänst och som inte längre upplever det tryggt att bo kvar hemma i ordinärt boende. Ett biståndsbedömt trygghetsboende kan till exempel erbjuda gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge. På ett biståndsbedömt trygghetsboende ska det enligt lagstiftningen inte finnas ett hälso- och sjukvårdsansvar. Om du som boende där har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser vänder du dig till din vårdcentral. Om läkare bedömer att du har rätt till hemsjukvård kommer du att få det. Enligt lagstiftningen om biståndsbedömt trygghetsboende finns det inte krav på personal på plats dygnet runt. Behov av service- och omsorgsinsatser för de boende tillgodoses i form av hemtjänst. Det utformas utifrån individuella behov vilket till exempel kan innebära tillsyn nattetid för den som behöver det.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Ny boendeform för äldre

Ja det är ju en lag gällande från 3 april 2019 och som tillkommit för att tillgodose det som i andra kommuner kallas för ”mellanboende” Regeringen ger möjligheten att söka statsbidrag till detta byggande då syftet är att öka antal boende för äldre då antal särskilt boendeplatser inte räcker till de behov som finns i en kommun.

Jag är dock inte övertygad att statsbidrag kommer att beviljas kommunen som faktiskt tar bort ”Särskilt boendeplatser” på Kastanjen 1 och 2 och tänker ersätta dessa med ”biståndbedömd trygghetsboende”

Hade det däremot varit vårt helägda kommunala bostadsbolaget VSbo som genomfört byggnation utav detta nya ”mellanboende” utav ”biståndbedömd trygghetsboende så tror förutsättningarna att få statbidrag är betydligt större.

Varför, jo de skulle öka antal totala boende för äldre som är grundsyftet för att kunna erhålla statsbidrag till den form utav byggnation.

Jag hoppas kommunen med nu med alla sina anställda experttjänstemän gör rätt denna gång om nu förutsättningarna är att utnyttja Statens bidrag.

Vad händer om behovet plötsligt ändras till heldygnsvård?
Blir man tvungen att flytta till annan avdelning då?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *