Nyheter

Ny byggentreprenör till Sörgårdsskolan utsedd

Nyheter I dag vid tekniska nämndens sammanträde beslutades om att tilldela kontraktet för att bygga nya F-3-skolan i Skillingaryd.

Här kommer nya Sörgårdsskolan ta plats. Nu är entreprenör och platsen för skolan klar. Arkivbild

Vid kommunstyrelsens sammanträde förra veckan godkände politikerna det nya förslaget som fanns där skolan inte låg på park- eller prickmark.

– Vi har på övergripande nivå godkänt att placeringen av skolan ska vara där den nu är ansökt om. Allt är igång och alla handlingar är klara så bygget kan snart rulla igång, sa Gert Jonsson (M), ordförande i kommunstyrelsen förra veckan.

I dag har tekniska nämnden haft sitt sammanträde där en ny byggare fick kontraktet. Vi backar tillbaka några månader….

Fastighetsenheten tillsammans med upphandlingsenheten genomförde under sommaren ett förenklat förfarande när det gäller lagen om offentlig upphandling. Totalt inkom då sju anbud och tekniska nämndens möte i september beslutade att tilldela kontraktet att bygga nya skolan till Gärahovs Bygg AB.

När tilldelningsbeslutet granskades på nytt, konstaterades att samtliga sju anbud innehöll brister i förhållanden till kommunens ställda krav på anbudsform och innehåll. Efter övervägande beslutade kommunen att återkalla tilldelningsbeslutet och övergå till direktupphandling. Samtliga anbudsgivare fick redogörelse för bristerna i anbuden.

I oktober meddelade förvaltningsrätten att kommunen inte fick ingå i avtal innan något annat bestämts. Kommunen överklagade beslutet och begärde prövningstillstånd i kammarrätten den 22 oktober. Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd och avslog kommunens överklagan den 28 oktober. Den juridiska processen var igång men den 4 januari meddelade Förvaltningsrätten att ansökan om överprövning avslås.

Fyra anbudsgivare har nu inkommit med kompletteringar och lämnat nytt anbud.

Tekniska nämnden beslutade i dag att tilldela kontraktet för nybyggnad av Sörgårdsskolan till Bygga Gwg AB. Paragrafen justerades omedelbart under dagens sammanträde.

Taggar

Dela


5 reaktioner på Ny byggentreprenör till Sörgårdsskolan utsedd

I nästan alla kommunens skollokaler är det usel arbetsmiljö för personal och elever. Kommunens bästa arbetsmiljö finns väl i Skillingehus.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *