Nyheter

Ny lag ska begränsa vetot: Se över vindbruksplan

Nyheter ”I dag har kommuner i Sverige sista ordet när det gäller vindkraftsprojekt och kommuner har alltid möjlighet att säga definitivt nej till exploatörer. Som det ser ut idag saknar det så kallade vetot krav på motivering och tidsgräns”. SD har lämnat in en motion till kommunfullmäktige gällande vindbruksplanen 

Arkivfoto

Under året väntas riksdagen klubba en ny lag som begränsar kommunernas veto mot vindkraft.
Kommuner ska fortsatt kunna säga nej, men möjligheten finns bara i början av projektet. Ett nej måste även komma med en godkänd motivering. Om marken till exempel markerat i översiktsplan som en lämplig plats för vindkraft, kan möjligheten att få igenom ett nej vara ganska liten. 

Därför anser vi Sverigedemokrater att vi bör se över vår vindbruksplan, och göra som exempelvis Falkenbergs kommun, att revidera planen och stort sett säga nej till all vindkraft.

Jan-Erik Aronsson
Sverigedemokraterna Vaggeryds kommun

Motionen till kommunfullmäktige lyder i sin helhet:
Uppgradering av Vindbruksplan för Vaggeryds kommun 

Trots att vår vindbruksplan inte är äldre än 4 år är den redan föråldrad och i behov av en uppgradering. 

Den tekniska utvecklingen av vindkraftverk mot större enheter med högre torn och vingar med en avsevärt större svepyta ger helt andra ljudbilder med krav på annan placering än vad som räknats med i nuvarande utgåva av vindbruksplanen. Dessa större verk kräver ett större säkerhetsavstånd och att större markyta tas i anspråk vilket gör att miljökonsekvenserna ökar, inte minst med hänsyn till den presenterade Artskyddsförordningen och dess tolkningar. 

Vi tycker inte att det finns tydliga krav på hur vägars och kraftledningars påverkan på miljön redovisas 

Vi tycker inte heller att det tillräckligt tydligt framgår hur och av vem återställning ska ske efter verkens rivning och omhändertagande när den tekniska eller ekonomiska livslängden har uppnåtts. Vi ser i omvärlden att ägandet av många verk efter byggnation säljs till utländska intressenter, oftast med stort avstånd till den lokala miljö som påverkas, med allt vad det kan innebära. 

Vi är inte heller nöjda med det sätt som nuvarande vindbruksplan ”trycktes” igenom i Fullmäktige när den antogs. 

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
– att vindbruksplanen omarbetas med hänsyn till den tekniska utveckling som skett på verken.
– att en parlamentarisk grupp skapas för att genomföra arbetet.
– att alla risker tydligt genomlyses med hänsyn till den utveckling som skett.
– att krav ställs på att läge och utförande på vägar och kraftledningar tydligt finns redovisade i ansökningshandlingarna.
– att krav ställs hur rivning, återställning, borttransport och slutlig hantering av resterna ska ske redovisas i ansökningshandlingarna. 

För Sverigedemokraterna i Vaggeryds kommun 

Taggar

9 reaktioner på Ny lag ska begränsa vetot: Se över vindbruksplan

En lösning kan vara att helt enkelt ha en vindbruksplan utan markerade lämpliga områden.

Hur kan man kalla den ny lagen för demokrati? Talar inte motståndet som växer sig starkare och starkare för dig självt? Det är ingen som bor på landet som vill bo vid en miljöfarlig verksamhet. Man bor på landet för att man vill bo nära naturen. Vad är det alla ortsbor och stadsbor inte förstår som fortsätter att driva på att man ska köra över människor? Är detta verkligen ok? Det är dags för alla förespråkare av vindkraftverk att träda fram i media och driva att vindkraftverken ställs på deras egen tomt så behöver man inte driva igenom en lag där det blir lagligt att förtrycka människor i modern tid.

Är inte detta socialdemokraterna i ett nötskal, har de någon gång brytt sig om den lilla människan?

Sd har faktiskt träffat direkt på huvudet av spiken. Om vi vidhåller vår vindkraftplan så frånhäver vi oss rätten att senare säga nej till ansökningar om att bygga vindkraftverk. Så man kan säga att stora delar av marken i kommunen är intecknade för framtida byggnation av vindkraftverk.
Detta får ju inte ske utan vi bör se över vår Vindbruksplan och ändra den. Fram tills vi genom en parlamentarisk grupp gjort en ny plan bör vi vila alla frågor om vindkraftverk.
Följ Falkenbergs exempel.
Jag hoppas att förslaget från SD får fullt stöd i kommunfullmäktige.
Det spelar ingen roll vilken färg katten har, bara den fångar möss.
Håller med Thomas i hans analys
Lasse Olsson
Ekesås

Säger som Astrid Lindgren en gång sa. När människor med makt, slutar att lyssna på folk. Då är det dags att byta ut dem.

Följ gärna vårt konto på instagram.
@bosse_ryter_ifran

Får man inte som man vill. Då stiftar man nya lagar och hjälper inte detta mot den kommunala vetorätten. Så stiftar än en gång nya lagar. Tror det kallas demokrati. 🥴

Väldigt bra där! Jag tror och hoppas att ni har stöd från många andra partier och framför allt många boende i kommunen!

Ja det är bara att hålla med, skall vi ha någon chans att freda oss mot felplacerade vindkraftsetableringar i framtiden så krävs en översyn av vindbruksplanen.
Ken Frick

SD har helt rätt i att vindbruksplanen är helt föråldrad. Dagens 250 meter höga torn gör att det inte finns förutsättningar någonstans i kommunen att bygga vindkraft. Dessa monsterverk kan bara byggas ute till havs och inte i skogslandskapet. Som vanligt är det SD som går före och visar på något som kommer att vara självklart om några år. Nu är det bara för övriga partier att ansluta sig till dess förslag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *