Nyheter

Ny ordförande i Betelförsamlingen

Nyheter Under den gångna helgen har det varit församlingsdag och årsmöte i Vaggeryd.

Med några få undantag förra hösten har man inte kunnat samlas till gudstjänst i Betelkyrkan, Vaggeryd sedan mars 2020. Varje söndag har man i stället haft gudstjänster på webben, som ibland haft flera hundra visningar. Under sommaren har samlingarna varit utomhus i Betelparken.

Från och med september 2021 är verksamheten fullt igång på alla fronter. Förutom söndagsgudstjänsterna har sång- och musikövningar, bibelsamlingar, dagledigträffar, söndagsskola, UV, Mini-UV, Tonår och XL (för gymnasieungdom) startat.

Uppstarten för hösten skedde med en församlingsdag på lördagseftermiddagen den 11 september. Man gästades av Anna-Lena Thoursie, som arbetar som ledarutvecklare på EFK (Evangeliska Frikyrkan) och dessutom är lärare på Södra Vätterbygdens folkhögskola. Hon höll ett föredrag om tjänande. Betels ungdomsledare, Erica Alfredsson, hade ett uppskattat musikquiz. Det fanns också tillfälle att umgås över fikabordet.

Årsmötet kunde på grund av coronapandemin inte kunde hållas som vanligt i februari utan ägde rum söndagen den 12 september. Vice församlingsföreståndare Lars Kinderbäck ledde den gudstjänst som inledde årshögtiden. I den medverkade också Betelkören under ledning av Sören Gustafsson och pastor Jakob Fhager Bjärkhed talade utifrån församlingens vision.

Efter uppehåll för fika började årsmötet. Peter Blomquist valdes till ordförande för mötet och Helene Wictorin till sekreterare. Lo Claesson läste upp en sammanfattning av årsberättelsen, församlingen har för närvarande 253 medlemmar. Ekonomin redovisades av församlingens kassör, Samuel Holmberg och Mirjam Kinderbäck läste revisionsberättelsen.

Budgeten för 2021 presenterades och många val förrättades. Peter Blomquist slutade som ordförande efter många år, Samuel Holmberg valdes som ny till den posten. Även Maria Åkerhag och Carl-Gustaf Karlsson slutade i styrelsen. Nya styrelseledamöter blev Rolf Peterson, Mimmi Sandahl och Gun Ljungqvist. Den senare valdes som ny ekonomiansvarig. Styrelsen i övrigt består av pastor Jakob Fhager Bjärkhed, Lo Claesson, Helene Wictorin, Peter Jahnsén, Kristin Frithzell, Ingalill Iverskog och Malin Gustavsson.

Församlingens styrelse och församlingstjänargrupp utgör församlingens ledning. Som församlingstjänare omvaldes Margareta Andersson, Anna Nyberg, Arne Nyberg, Gilbert Toftgård, Lars Kinderbäck och Mari Holmberg.

Årsmötet avslutades med att Peter Blomquist överräckte en blomma till pastorsparet Stina och Jakob Fhager Bjärkhed och ungdomsledaren Erica Alfredsson. De avgående styrelseledamöterna och den avgående ordföranden avtackades med blommor av Samuel Holmberg.

Från vänster Jacob Fhager Bjärkhed, Stina Bjärkhed och Erica Alfredsson.  [1/10]

Anna-Lena Thoursie medverkade på församlingsdagen.  [2/10]

Jakob Fhager Bjärkhed predikar utifrån församlingens vision.  [3/10]

De nya styrelsemedlemmarna Mimmi Sandahl, Gun Ljungqvist och Rolf Peterson.  [4/10]

Peter Blomquist lämnar över ordförandeklubban till Samuel Holmberg.  [5/10]

Erica Alfredsson leder musikquiz på församlingsdagen.  [6/10]

Betelkören sjunger.  [7/10]

Lo Claesson läser årsberättelsen.  [8/10]

Lars Kinderbäck leder gudstjänsten.  [9/10]

Mirjam Kinderbäck läser revisionsberättelsen.  [10/10]

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *