Nyheter

Ny översiktsplan planeras

Nyheter Kommunstyrelsen arbetar nu fram en ny översiktsplan då Länsstyrelsen anser att nuvarande plan inte redovisat riksintresset Skillingaryds skjutfält på ett godtagbart sätt.

Arkivfoto; Skjutfältet ingår i kommunens översiktsplan

Länsstyrelsen uppmanar kommunen att inkomma med ny översiktsplan då det skett en del förändringar i lagstiftningen som har betydelse för översiktsplanen som togs i bruk 2012. I handlingar finns en rad punkter som behöver uppdateras, såsom bostadsförsörjningsansvar, miljöbalk när det gäller buller, trafikbuller vid bostadsbyggnader, miljökonsekvensbeskrivning, uppdatering av områden för riksintresse för vindbruk-, friluftsliv, totala försvarets militära del, vattenförsörjningsplan, jämställdhetsstrategi, jordbruksmarkens framtid med mera. Därtill anser Länsstyrelsens att översiktsplanen som tidigare antogs är det inte redovisat riksintresset Skillingaryds skjutfält på ett godtagbart sätt och vid den nya planen behöver kommunen redovisas hur det tillgodoses.

– Vi lämnar en protokollsanteckning till planen, vi vill ha en fördjupad översiktsplan för skjutfältet samt markområden för kommande järnväg. Nu har det gått sex år sedan sist och det är fortfarande inte framtagen en plan. Järnvägsfrågan är otroligt viktig, säger Kenth Williamsson (S). 

– Vi jobbar på med ny uppdaterad översiktsplan, det är många områden som är viktiga, avslutar Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta om att översiktsplanen, som antogs 2012, är inaktuell och att en ny översiktsplan ska tas fram. Planeringsmålen ska fortsättningsvis vara gällande och vägledande för kommunens beslut om mark- och vattenanvändning i bebyggelseutveckling fram till att ny översiktsplan vunnit laga kraft.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *