Nyheter

Ny översiktsplan för Vaggeryds kommun

Nyheter Den gällande översiktsplanen för Vaggeryds kommun från 2012 behöver förnyas och revideras

Arkivbild

Det är flera orsaker som ligger bakom att översiktsplanen för kommunen måste ses över. Den plan som gäller beslutades 2012 och har på flera områden blivit omsprungen av verkligheten. Nya lagstiftningar och planeringsunderlag har kommit till som påverkar översiktsplaneringen vilket gör det nödvändigt att arbeta om översiktsplanen för att stämma med gällande förhållanden. Sedan beslutet 2012 har det tillkommit aspekter som till exempel hållbar utveckling, jämställdhet och barnkonventionen.

Ett exempel är Agenda 2030 som är en handlingsplan som handlar om bland annat hållbara samhällen som talar om landsbygdens livskraft och samordning av fysisk planering. Genom att arbeta med fokusområdet hållbara samhällen får man underlag till att hantera de viktigaste aspekterna i Agenda 2030 gällande översiktsplanering. Handlingsplanen Agenda 2030 fastställdes sommaren 2018 av regeringen och är ett styrdokument för viktiga framtidsfrågor för samhällsbyggandet.

Med inriktningen på att en översiktsplan ska beslutas varje mandatperiod ser kommunen behov av förnyelse och revidering under mandatperioden och för att klara det måste man komma igång med arbetet under våren med sikte på att ha en ny översiktsplan färdig innan valdagen 2022. Eftersom översiktsplanen är ett grovt planeringsdokument siktar de möjligen på en vision om Vaggeryds kommun 2035.

Som komplement till översiktsplanen behöver det också göras en plan för hanteringen av riksintresset Skillingaryds skjutfält.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *