Nyheter

Ny padelhall i Skillingaryd

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde beviljade man bygglov för ny padelhall i sydvästra delen av Skillingaryd.

Intill Träningsmagasinets lokaler blir det snart möjligt att spela padel. Foto; Flygfoto eniro

Ansökan, som inlämnats till kommunen avser nybyggnad av padelhallar samt parkeringsplatser till densamma. I detaljplanen, som är fastställd 1963, anges området som industriändamål och då har planen en sådan beskaffenhet att närboende ej vållas av olägenheter enligt handlingarna.

Sökt padelhall avviker något mot gällande detaljplan genom att hallarna placeras inom detta industriändamålsområdet samt att byggnaden önskas uppgå till tio meter, mot den i planen beskrivna tillåtna byggnadshöjden som är 7,2 meter. Grannarna har tillfrågats och en av dessa undrar över om det blir mycket stök och liv på sena kvällar som stör sömnen. Tekniska kontoret anser att ansökan om parkeringen ska ske inom fastigheten så att inte gatan påverkas. Likaså ska en miljöteknisk markundersökning göras innan byggnationen startar.

Miljö- och byggnämnden anser att avvikelsen är liten samt att kommande verksamhet inte är störande i området och med byggnationen får man en blandning av olika funktioner och en mer levande miljö, så nämnden godkände ansökan och beviljade bygglov. Nämnden upplyser också sökande att vegetation och träd utmed Långgatan ska bevaras.

Taggar

Dela


8 reaktioner på Ny padelhall i Skillingaryd

Har tappat räkningen över hur många bygglov som beviljats för padelbanor i kommunen men hoppas de som satsar har bättre koll och inte tror de är de första som bygger 🙂

Absolut Jimmy men det står ju idag tomma banor i massor och inga problem att få en tid när man än önskar?
Man spelar nu för 200 kronor timmen i Skillingaryd och det kan kanske bli ännu billigare med en anläggning till!

Jättekul att det satsas på friskvård och padelarenor. Men jag kliar mig samtidigt i huvudet för det är stora mängder arenor som byggs överallt. Vad händer den dag då det blir mättat på arenor. Osäker på om det inte byggs lite för många arenor i förhållande till antalet spelare?

Helt sjukt att så fort en ny trend startar så ska alla med innan man vet om detta är här för att stanna. Jag tror att inom 3 år är hälften stängda och tomma. Får hoppas att jag har fel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *