Nyheter

Ny vindkraftsansökan inlämnad

Nyheter Eoulus Vind AB har nu lämnat in ansökan om fyra verk i östra delen av kommunen.

Arkivfoto; Vindkraftsbolaget lämnar nu in ansökan om fyra verk i östra kommunen

Från början var det 13 verk men försvarsmakten angav att de var för nära skjutfältet som är riksintresse och regeringen avslog därmed ansökan. Men verk 10 – 13  hade ingen anmärkning på sig och nu har Eolus Vind lämnat in en ny ansökan som kom till kommunkontoret under gårdagen.

Ansökan lyder ”Eolus Vind AB ansöker hos Miljöprövmingsdelegationen inom Länsstyrelsen i Östergötland om tillstånd enligt miljöbalken till gruppstation för vindkraft, Boarp Vindkraftpark, på fastigheterna Tofteryd-Torp 1:7 och 1:13 samt Mörhult 1:17 i Vaggeryds kommun. Ansökan omfattar numera fyra vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 200 meter. Till tidigare ansökan, om 13 verk, finns miljökonsekvensbeskrivning bifogad. Verksamheten väntas påverka omgivningen genom buller, rörliga skuggor samt inverkan på landskapsbild, kultur- och naturmiljö”.

Miljöprövningsdelegationen har tidigare prövat ansökan avseende de 13 verken. Efter överklagande har regeringen avslagit uppförande av verk 1 – 9 samt lämnat tillbaka ärendet för ny behandling avseende fyra verk, 10 – 13, som nu lämnats in.

Fotnot; Det var före en månad sedan Eolus Vind svarade; ”Vi håller för närvarande på och ser över hur vi ska fortskrida med arbetet i området. Vi beklagar att Regeringens beslut innebär en reducerad möjlighet för en större etablering med avseende på Försvarsmaktens område. Vindkraftsmarknaden är snabbt föränderlig och kostnaderna för att etablera vindkraft sjunker stadigt. Den snabba teknologiska utvecklingen mot större och effektivare vindkraftverk är en del i detta. I slutänden avgörs om projektet byggs av marknadens efterfrågan på den typen av anläggningar som är möjlig att anlägga i området.” hälsar projektledaren via sin kommunikationsansvarig Johan Hammarqvist på Eolus vind AB.

Taggar

3 reaktioner på Ny vindkraftsansökan inlämnad

Svensk natur kan än en gång bli plattform för utländska investerare. All svensk vindkraft exporteras till våra grannländer och kontinenten. Samtidigt importerar vi smutsig dansk kolkraft när vindkraften inte levererar vilket den inte gör vintertid när den som bäst behövs. Vaggeryds kommun har hittills varit en miljökommun utan några vindkraftsetableringar.
Om kommunpolitikerna förstår sambanden säger man nej till dessa industriella miljöovänliga etableringar.

Tack och lov för försvarsmakten som i viss mån håller rent hos oss. Men bolagets uttalande visar tydligt att här handlar det om att krama ut så mycket pengar som möjligt utan hänsyn till miljön.
Låt oss nu åtminstone hoppas att kommunens politiker har ryggrad nog att stå kvar vid den ursprungliga bullergränsen på 35 dB(A) istället för att agera viljelösa tjänsteandar till Länsstyrelsen.

Eolus Vinds huvudide´´är att projektera och uppföra vindkraftaftsanläggningar i goda vindlägen. Våra projekt realiseras främst genom försäljning av nyckelfärdiga,idrifttagna anläggningar. ( Eolus hemsida). När de fyra verken är uppförda kommer de
förmodlingen att säljas till några investerare på kontinenten. Elen från verken exporteras utomlands eftersom Sverige har ett jätteöverskott
på el. Samtidigt höjer det elpriset för svenska konsumenter som är integrerade i ett alltmer sammanlänkat elnät. Kommunens invånare förlorar värdefull natur för alltid. När skall våra kommunpolitiker lära sig att göra en konsekvensanalys av sina beslut ?

Lämna ett svar till quintus Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *