Nyheter

Nya folkraceförare utbildades

Nyheter Under lördagsförmiddagen utbildades närmare 20 stycken nya folkraceförare i Föreberg utanför Skillingaryd.

Deltagarna samlades ute i Föreberg vid motorklubbens folkracebana under den kalla lördagsförmiddagen. Foto; Anton Geijersson  [1/16]

Vid huvudposteringen gick Stefan Argus igenom flaggornas betydelse  [2/16]

Regelböcker skulle delas ut  [3/16]

Stefan Argus från Bondstorp var utbildare  [4/16]

Stefan visar var utfarten på banan är  [5/16]

Tips och råd gavs  [6/16]

Vit flagg  [7/16]

Teknisk flagg  [8/16]

"Som förare är man skyldig att uppmärksamma flaggorna vid huvudposteringen" uppmanar Stefan de nyblivna folkraceförarna  [9/16]

"Som förare kan man bli tilldelad en varning och har då ögonen på sig under resten av heatet"  [10/16]

Stefan Argus visar alternativspåret på banan som ska köras en gång per heat  [11/16]

Syskonen Carlsson från Hok gick utbildningen  [12/16]

Solen kom fram en kort stund och värmde deltagarna  [13/16]

Svarta flaggan betyder att man inte får vara med och köra längre under heatet utan ska lämna banan  [14/16]

Stefan Argus ger tips  [15/16]

Anton Geijersson från Ljungberg är folkraceansvarig i Skillingaryds Motorklubb och anordnade under lördagen en utbildning för nya förare  [16/16]

Utbildningen av nya folkraceförare skulle egentligen genomföras i motorklubbens klubblokal i Skillingaryd. 

– Men de restriktioner som gäller och att vi blev så många gjorde att vi valde att förlägga förarkursen ute i Föreberg vid vår folkracebana i stället, säger Anton Geijersson från arrangerande motorklubb när utbildningen gjordes under lördagsförmiddagen. 

Vid banans huvudpostering hade Stefan Argus, bosatt i Bondstorp och tillhörande grannklubben Jönköpings Motorklubb, tagit plats. Stefan är en av distriktets förarutbildare och han informerade deltagarna om alla sorters flaggor, vilka de är och vad som förväntas av föraren om densamma visas vid postering på en folkracetävling. 

– Har man varit lite småbusig här uppe i kurvan och trycker till någon medtävlande kan man få en sådan här observationsflagga. Då är man som förare under observation resten av heatet. Vill det sig illa kan denna flagga sluta i en svart flagg och då får man lämna banan. Tillsammans med flagga visas även ett nummer på skylten här, vilket är detsamma som ert startnummer. Alla förare är skyldiga att vara uppmärksamma på vad som visas här på huvudposteringen. Kör man förbi svart flagg utan att avvika från banan, blir man utesluten ur hela tävlingen. Så att ha koll på vad som visas här är oerhört viktigt, menar Stefan som också jobbar som racecontroller (reds anm; tävlingens banobservatör). 

– Teknisk flagg visas när vi tycker att det är något teknisk bekymmer med din tävlingsbil, när denna visas tillsammans med ditt startnummer ska man köra ut från banan direkt. 

– Tjuvstartflaggan ges till den som har tjuvstartat och nu för tiden har detta minskat markant då den tävlande blir utesluten ur heatet direkt istället för, som tidigare, att man kunde starta igen från startplattan, men då kanske med en billängd bakom de andra. Nu är man som förare väldigt noga med att inte tjuvstarta.

De nyblivna folkraceförarna fick också information om att tillsammans med sin nyblivna förarlicens ska hemmaklubben skapa en funktionärslicens av typ C, både tävlingsledning och teknisk, så att man kan vara med och hjälpa till som funktionär på tävlingarna. 

– Den gröna flaggan är som det verkar, då är det grönt ljus på den posteringen. Huvudposteringen styr den gröna flaggan och när den är uppe på banans samtliga posteringar ges klartecken till start av nästa heat på startplattan. 

– Gul flagg betyder att det är hinder på banan, fram till nästa postering. Här ska man visa hänsyn och köra lugnt och behärskat förbi hindret. Som förare kan man uteslutas om man inte respekterar gul flagg. När funktionär vid postering viftar med två gula flaggor är det en omedelbart hinder direkt efter posteringen. Vit flagg innebär att någon form av bärgning genomförs. Om den röda flaggan visas, är det ett tävlingsledningsbeslut, och då ska man köra lugnt och stilla ut från banan, den används om något större har hänt och man måste ”blåsa av pågående heat”. Vid utfarten av banan står en funktionär som meddelar er de beslut som lämnats av racecontrollers eller tävlingsledare. Han eller hon ska ni inte skälla på, funktionären är utsedd att förmedla beslut, så att ni får dem så snart som möjligt. 

– Här på folkracebanan i Skillingaryd finns ett alternativspår och det är som det låter. Ett alternativ man väljer en gång per heat. Just här finns en lampa istället för en flagga vid ingången till alternativet. Den blinkar om det här något hinder inne i alternativet. Det finns faktafunktionärer som rapporterar till tävlingsledningen om ni inte har varit inne i alternativet som står angivet i inbjudan. Oftast gäller alternativa spåret en gång per heat, men läs inbjudan noga vad som gäller för den tävlingen som du anmält dig till. I depån gäller gåfart och det kan bli dyrt om man inte respekterar detta. När man kört sitt heat och resultaten är anslagna på tavlan har man som förare ansvar för att se till att allt blivit rätt. Man har en kvart på sig, efter att resultaten är anslagna att uppmärksamma eventuella felaktigheter gällande er placering. Som förare har man också rätt att protestera och kan man bevisa att man har rätt går denna protest igenom. I Skillingaryd används två racecontrollers (reds anm; tävlingens banobservatör) för att man helt enkelt ska kunna se hela banan, så här kan man inte gör något man inte får någonstans utmed banan.

Tillsammans med tävlingsregler lämnade Stefan, som också själv är förare, lite tips på hur man ska köra och inte… 

– Hur elak får man vara? Så länge man kör på banan och har kamp med någon medtävlande, men håller spåret och är jämsides är det tillåtet. Däremot, rekommenderar jag inte att köra på insidan av däckmarkeringarna som finns här, säger Stefan med ett leende.. då blir det svårt att fortsätta, så håll er på banan. 

Syskonen Carlsson från Hok var på plats i Föreberg.

– Tänkt på det här ett tag och jag tror att det är väldigt roligt. Nu går vi utbildningen och jag ska nog låna en bil till första tävlingen, säger Emelie Carlsson som tog med sig brorsan på kursen. 

Behovet av utbildning var stort så det lär inte dröja lika länge som sist innan Skillingaryds Motorklubb arrangerar igen. Att ha en utbildare på nära håll är en av fördelarna som folkraceansvarige Anton påtalar. 

– Jag har bara varit utbildare sedan något år tillbaka men det är väldigt roligt, säger Stefan Argus. 

Fotnot: Skillingaryds MK planerar för första folkracetävlingen i slutet av mars. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *