Nyheter

Nya garage byggs av Vsbo

Nyheter Det kommunala bostadsbolaget har lämnat in bygglov för att riva och placera nya garagebyggnader i centrala Skillingaryd.

Garagen ska rivas och nya ska byggas

Det är tolv garage som det berör.

– Vi lämnar rivningslov och bygglov för nya byggmoduler även om det är en avvikelse från detaljplanen som är fastställd 1988, säger Johnny Wackt (KD) ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Att garagen avviker från gällande detaljplan beror på att de redan nu är byggda på mark som inte får bebyggas, så kallad prickmark. Sökt byggnation är placerad närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Nya garage byggs av Vsbo

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *