Nyheter

Nya Götafors skola: ”Vi är inte nöjda med klassrummen”

Nyheter Det har varit en lång väg för nya skolan i Götafors. Egentligen skulle hyrklassrummen vara på plats i höst, men så blev inte fallet. Förvaltningsrätten återkallade tidigare tilldelningsbeslut och ”nummer två” vann upphandlingen när det gäller klassrummen för ”Nya Götafors skola”. 65 miljoner kronor för hyrestiden på 15 år. Politikerna i nämnden är dock inte riktigt nöjda med klassrummen

I januari förra året lämnade barn och föräldrar över namninsamling om en ny skola vid Götafors

I tisdags tog kommunstyrelsen vid ett extra insatt sammanträde beslut gällande upphandlingen av ”Nya Götafors skola” i Vaggeryd. 

Upphandlingen har gjorts i enlighet med kommunfullmäktiges beslut som togs för ett år sedan. Upphandlingen omfattade projektering och uppförande av skolbyggnad F-3 med tillagningskök och matsal för totalt 200 elever. Efter avslutad entreprenadarbeten vidtar hyrestiden enligt särskilda villkor. Hyrestiden är planerad till 10 år med option på förlängning, dock längst 5 år. Efter hyrestiden ska byggnaden kunna nedmonteras och avetableras med erforderlig återställning. Sista dagen för att lämna in anbud var i september förra året, och totalt inkom det fyra anbud. Utvärderingskriterierna var bästa förhållande mellan pris och kvalité. Expanida lämnade det bästa anbudet, och det billigaste, enligt politikerna i barn- och utbildningsnämnden där lokalerna var likt Sörgårdsskolans koncept. Men anbudsläggaren nummer två överklagade till förvaltningsrätten, och fick rätt, då den tidigare vinnande anbudet inte uppfyller kraven på de mindre klassrummens yta om 59 kvadratmeter. 

Vid barn- och utbildningsnämnden sammanträde i onsdags diskuterades såklart beslutet som tilldelats ”fel leverantör”.

– Expandia föll på att det stod att klassrummen var 58,9 kvadratmeter där vi hade skrivit 59 kvadratmeter. Det är förvaltningsrättens dom som gäller och överklagandetiden har nu gått ut. Vi hade ett förslag till lokaler som vi skickade ut och den lösningen som nu vanns, av Parmaco, är inte riktigt vad vi hade önskat. Den lösningen som blir nu är att det är en korridor i mitten så man får gå in i byggnaden och klassrummen är på sidorna. Men vi gillar inte det här konceptet egentligen, man ska inte ha kapprum precis utanför klassrummet. Nu blir det två klasser som stör varandra. Den här lösningen är vi inte förtjusta i. Vi skulle kunna överklaga förvaltningsdomens beslut och gjort en annan sorts av upphandling. Vi är i akut behov av tak över huvudet för eleverna och det här är minst sagt i ”sista skriket”. Vi behöver de här lokalerna egentligen redan i höst och en överklagan skulle göra att det här försenas ytterligare. Expandia hade allt vi hade önskat och vi är efterkloka och skulle gjort upphandlingen lite annorlunda. Nu fick Parmaco tilldelningen istället, menar Jenny Larsen (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 

Enligt upphandlingsprotokollet blir det nu Parmaco som får hyra ut skollokaler till kommunen. Där ses en årshyra på 3 741 681 kronor, etablering 7 015 651 kronor, avetablering 2 333 855 kronor och totalsumman för året blir 65 474 721 kronor…. 

Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande kommenterar upphandlingen;
– Varför det ena bolaget överklagade grundade sig på felaktigheter i anbudet. Förhoppningsvis, om allt flyter på kan hyrskolan vara på plats inom ett år, summerar Gert Jonsson (M).

Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef på barn- och utbildning, kommenterar:
– Att en ny skola äntligen kan byggas är ett mycket positivt besked, framförallt för barnen kring Götafors. Uppskattningen är idag att skolan kommer stå klar till hösten 2023. Det är dock en del arbeten som kvarstår innan byggnationen kan påbörjas. Bygglov ska bland annat sökas och markbearbetning skall göras. Utifrån personalens skrivning och bristen på idrottslokaler i Vaggeryds tätort kommer förvaltningen också driva frågan med att en idrottshall skall byggas i anslutning till den nya skolan. 

– Tilldelningen sker efter att Förvaltningsrätten beslutat att Expandia, som tidigare tilldelats att bygga nya Götafors skola, skall uteslutas vid utvärderingen. Skälet är att de inte uppnått ett av våra skall-krav i upphandlingsunderlaget i ett av klassrummen. Anledningen till att Expandia valdes i första omgången var att deras lösning överensstämde bättre med vårt koncept än Parmaco. För att komma närmre det koncept vi tagit fram tillsammans med personalen och även förankrat i barn- och utbildningsnämnden kommer vi inleda förhandlingar med Parmaco för att se om vi tillsammans kan finna lösningar så skolan blir mer anpassade till vårt gemensamma koncept för F-3. 

– Även om Parmacos lösning inte är helt optimal för oss så ser vi stora fördelar med att en ny skola byggs skyndsamt för Götafors. Vi har idag en skola som både är för trång och som inte heller har miljöer vi kan verka i på sikt, avrundar Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef. 

I april förra året visade Gert Jonsson (M) var hyrskolan "Nya Götafors skola" ska vara. Arkivfoto Martina Ojala

Taggar

Dela


12 reaktioner på Nya Götafors skola: ”Vi är inte nöjda med klassrummen”

Ja lokalerna behövs verkligen till Götafors skola så snart så möjligt. Jag vill gå längre än ”Jenny Larsen” som kallar det sista skriket. Det blir mer som konstgjord andning för att förhindra den sista dödsrosslingen. Blir det bra med de nya skollokalerna i Vaggeryd? Tiden får utvisa. Det ska bli intressant hur Sörgårdsskolans nya lokaler kommer att fungera. Varför inte kosta på med en korridor som förbinder den nybyggda delen av skolan med den gamla? Det tar tid att ta på regnkläder och ytterskor fast det behövs om eleverna ska förflytta sig i rusk och regn. Jag tror inte att de bara kommer att befinna sig i den nybyggda delen även om de har klassrum där. Finns det klädhängare och plats för våta skor om de ska förflytta sig?

Överskrid soliditetsmålet och gör det som är rätt.
Finns ingen som kan finansiera en skolbyggnad billigare än kommunen.

Lars varför tar inte femklövern ett krafttag och pekar med hela handen och bygger nya skolor då istället för att skylla ifrån sig?

Man blir ju nästan svimfärdig. 65 miljoner för en halvtaskig skola som är puts väck om 15 år. Snart
får vi nog även hyra lärare då ingen vill stanna i det här kaoset. Men det skulle väl ligga i linje med inhyrd skola samt inhyrda fastighetsskötare och städare.

Förresten var hyr man en hyfsad politiker som kan städa upp lite i denna röra?

Du Magnus är nog nära sanningen. Det blir nog hyrlärarbolagen som måste bemanna skolan för dubbla löner. Och fastighetspersonal som kommer kvickt och snabbt gör sina avtalade arbetsuppgifter och sedan sticker vidare på dagens runda. Men politiker behöver du inte hyra. Välj S för de vågar både bygga i eget ägande, driva egen regi med egna fastighetsskötare och städare. Och skolan består i egen kommunalt ägande hela tiden

Är det inte dags att återinföra egna vaktmästare på våra skolor och andra inrättningar både utomhus och inomhus Med vänlig hälsning, Bengt Nord

Lagen om offentlig upphandling är så pass trubbig. Denna situation uppstår rätt så ofta att sämre lösningar upphandlas på grund av teknikaliteter i de listade skallkraven. Kommunen får inte som vi privatpersoner justera vad som är ett måstekrav om det finns en produkt som visar sig ha en klar fördel som missades anges vid upprättande av kravlista.

Man kan inte besluta om skolutvecklingen med enbart stordiabilder. Självklart måste men utöver helheten även ha med alla de små detaljerna.

Det är spännande att följa Skolchefen och Gert Jonsson (m) utveckling utav denna hyrbyggnation på den aktuella industritomten som ännu visst inte fått någon bygglovsansökan registrerad. Tänk om det blir avslag då har ytterligare ett år gått till ända utan att något faktiskt har hänt. De senaste åren plus kommande år hade räckt till för att göra om statsplanen till en plan som godkänner byggnation utav en fast skola.

Jag ser dagligen nu tillbygget utav Sörgårdskolan som nu byggs som en fast skola för framtiden. Tänk om man sa till skattebetalare att denna nya Sörgårdsskola som blir färdig senare i höst skall vi riva om 10 år. Jag tror att invånarna då skull bli skogstokiga på hur kommunen hushållar med sina framtida skatteinkomster

65 miljoner i sjön för kommunens skattebetalare
Värde 0 kronor efter 15 år i stället för att bygga en ny som står kvar i 100 år!
Avgå alla!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *