Nyheter

Nya utskott i kommunala nämnder

Nyheter När nya året tar vid kommer arbetsutskott att tillsättas i kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden. 

Under denna mandatperiod har kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden haft beredning där tre ledamöter och tre ersättare ingått. 

Från och med 1 januari kommer ovan nämnder ha ett arbetsutskott istället. Inom ett utskott ingår samma antal ledamöter och ersättare. Utskottets sammanträden skall protokollföras, även de delar som ej enbart bereder ett ärende inför beslut i nämnden. 

Vad är skillnaden på en beredning och utskott?

– Beredning är just att förbereda ett beslut medan ett utskott kan fatta beslut om det anges i delegationsordningen, förklarar Gert Jonsson (M). 

På måndagens kommunfullmäktige tas beslut gällande de nya reglementen för nämnderna samt att val av ledamöter, samt ordförande och vice ordförande, i nämnderna och styrelser görs. Ledamöterna i respektive utskott och beredning väljs sedan av respektive nämnd. 

Jerry Karlsson (L) nuvarande ordförande i tekniska nämnden berättade efter senaste sammanträdet:
– Kommande mandatperiod går vi från fem ledamöter till sju samt får ett arbetsutskott.

Arkivbild. Arbetsutskott tillsätts i två nämnder

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *