Nyheter

Nybyggnation i Hok i sikte

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår nu att kommunstyrelsen ska godkänna granskningsutlåtandet och anta detaljplan för del av Hok 2:110 med flera.

Det var i början av 2018 som man inledde arbetet med en detaljplan för ett område vid utfarten från Hok mot Vaggeryd med avsikt att bygga bostäder. Förslaget till detaljplan har varit ute på samråd och granskning och nu är man framme vid möjligheten att kunna anta detaljplanen.

Avsikten är att bygga bostäder i området, som är inne i en expansiv period. Merparten av tomterna kommer att säljas till privatpersoner för villabebyggelse, men några tomter kommer kommunen att behålla. De kommer sedan att erbjudas till intresserade fastighetsentreprenörer, i syfte att få en blandad byggnation med bostadsrätter och hyresrätter.

De ekonomiska konsekvenserna är att kommunen bekostar arbetet med detaljplanen, framtagande av fastighetsförteckning, grundkarta och utbyggnad av gata samt vatten och avlopp. Kommunens intäkter blir sedan försäljning av tomter samt anslutningsavgifter för vatten och avlopp.

Taggar

1 reaktion på Nybyggnation i Hok i sikte

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *