Nyheter

Nytt avlopp – annars miljonvite

Nyheter Miljö- och byggnämnden beslutade vid sammanträdet förra veckan att förbjuda stiftsgården Tallnäs att släppa ut avloppsvattnet i den befintliga avloppsanordningen. – Förbudet ligger långt fram och vi har en bra dialog med verksamheten, säger nämndordförande Dauhn (S)....

Den befintliga avloppsanordningen inrättades 1995 och har sedan dess ej skötts gällande tillstånd och egenkontrollprogram under minst 20 års tid. Maxvärden för utgående avloppsvatten har konstaterats överskrida flertalet gånger för båda parametrar enligt gällande tillstånd. 2009 anslöt Tofthagaskolan sig till avloppsanordningen utan anmälan till kommunen. 2021 gjordes miljö- och byggförvaltningen en tillsyn i Tofteryd, begärde in handlingar och åtgärder för att fastställa att anläggningen uppfyller gällande tillstånd. Stiftsgården har inte kunnat visa att tillståndet följs, varför ärendet nu kom till miljö- och byggnämndens sammanträdesbord. 

Enligt tillstånd som lämnades 1995 är avloppsanläggningen dimensionerad för att klara en belastning på 100 personekvivalenter. Reningen bygger på en försedimentering i en trekammarbrunn om 30 kubikmeter samt biologisk rening och fastläggning av fosfor i efterföljande filterbäddar samt vårmarksdel. 

Magnus Dauhn (S) ordförande i miljö- och byggnämnden: 

– Vi har lagt ett förbud på att använda anläggningen, men förbudet gäller den 31 maj 2028. Tills dess har man en chans att bygga om, vilket man har avsikt att göra. Om man inte byggt om till maj 2028 så blir det ett rejält vite, som är på 2 miljoner kronor. Innan 2028 ska man ha gjort några åtgärder. Och det är bland annat att installera en fettavskiljare, som ska vara klar sista maj 2024 och redan nu ska man sätta in en flödesmätare för att mäta hur mycket avloppsvatten man har, det ska vara klart innan nyår. Och i november, alltså nu, ska man komma in med ett kontrollprogram vad man har för provtagningsrutiner. Vi har bra dialog med verksamheten och vi är överens om vad som ska göras. 

Enligt tillståndet som finns i dag är det 100 bäddar och en matsal med storkök för 100–120 gäster och under högsäsong beräknas det vara 120–130 personer samtidigt på anläggningen inklusive personal. I dag finns 130 sängplatser och för 14 år sedan anslöt sig Tofthagaskolan där man i dag har 160 elever och personal i verksamheten. 

Taggar

Dela


2 reaktioner på Nytt avlopp – annars miljonvite

Det är väl knappast på gång då man nyss valde att inte gräva ner ledningar för vatten och avlopp när cykelvägen byggdes

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *